FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>

Project

Ontwikkeling Beschermde Woonvorm in het centrum van Apeldoorn

In opdracht van zorgaanbieder Stichting De Goede Zorg ontwikkelt FAME Planontwikkeling in samenwerking met Trebbe-Klok en Syntrus Achmea 86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag op de hoek Molenstraat-Centrum – Kanaal Noord in Apeldoorn. Het project wordt volgens de uitgangspunten van het concept Beschermd Wonen van FAME gerealiseerd.

Transformatie in de zorg
Vanwege wijzigingen in het zorgstelsel, zoals de contractuele scheiding tussen wonen en zorg en veranderende klantwensen en inzichten omtrent goede en wenselijke zorgverlening, heeft De Goede Zorg haar toekomstvisie op huisvesting herijkt. De toekomstvisie van De Goede Zorg gaat uit van een nieuw concept als alternatief voor de traditionele verpleeghuiszorg, waarbij de individuele cliënt centraal staat en maximale eigen regie heeft. Dit betekent voor het vastgoed dat de woonbeleving voorop staat en de cliënt (bewoner) zelf bepaalt welk woonzorgarrangement wordt afgenomen, passend bij zijn of haar individuele indicatie. Lees verder
 

IN DE MEDIA

FAME Magazine 2017

‘Wonen voor mensen met een ondersteuningsvraag’. Dat is de titel van dit nieuwe FAME Magazine. In een reeks van interviews, projectvoorbeelden en achtergrondartikelen geven we een inkijk in de veelzijdige en vaak complexe wereld die achter deze titel ligt. Want voor mensen met een ondersteuningsvraag, of die nu intensief is of niet, is een woonconcept altijd meer dan alleen huisvesting. Het is een samenhangend en gecoördineerd totaalconcept van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening, en wordt in dit nieuwe Magazine onder de titel ‘Wonen voor mensen met een oorvraag’ met interviews, artikelen en praktijkvoorbeelden rijkelijk geïllustreerd. Lees verder >

OPGELEVERD

Koedijkslanden: van winkelcentrum naar woonservice gebied

Wat in 2004 begon als een initiatief voor het opknappen van het verouderde winkelcentrum in Koedijkslanden in Meppel, resulteerde op 1 mei jongstleden in de feestelijke opening van een gecoördineerd en samenhangend aanbod van wonen, winkels, ontmoeten, zorg en dienstverlening. Lees verder >

CONCEPTONTWIKKELING

Geriatrische revalidatie en herstelzorg. Maar dan anders

Geriatrische revalidatie combineert passende huisvesting en een efficiënt en doelmatig behandeltraject. De huisvesting is toekomstbestendig en courant doordat het flexibel in kan spelen op toekomstige wensen van klanten, verzekeraar en andere belanghebbenden. FAME ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een strategische koers, de transitie en het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam huisvestingsconcept voor geriatrische revalidatie en herstelzorg.


STRATEGIE

‘Samen thuis’ en ‘onderweg naar huis’ met ZorgSpectrum

ZorgSpectrum heeft in samenwerking met FAME een nieuwe strategische visie ontwikkeld voor zowel Beschermd Wonen als voor Geriatrische Revalidatie- en Herstelzorg.  Met deze visie bepaalt ZorgSpectrum haar uitgangspunten om toekomstige ontwikkelingen richting te geven. Belangrijk in de nieuwe visie is de samenhang en verbinding met de verschillende diensten die ZorgSpectrum biedt op het gebied van wonen en zorg.
 

Laatste nieuwsLoading...