FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>

VISIE

FAME ontwikkelt nieuwe woonconcepten voor Reinaerde gehandicaptenzorg

Onder het motto ‘Van Verblijf Naar Wonen’ heeft FAME in samenwerking met een breed team van deskundigen en betrokkenen nieuwe woonconcepten ontwikkeld voor de klanten van Reinaerde. Het gaat om een groot aantal klantprofielen. Kinderen met een zware lichamelijke en geestelijke handicap, ouderen met een geestelijke handicap en dementie, mensen met autisme. Wat hen bindt is, dat ze om te wonen meer nodig hebben dan alleen een toegankelijke woning. Dat een woonconcept een samenhangend en gecoördineerd aanbod is van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten. Reinaerde wil niet het leven overnemen van haar klanten, maar hen ondersteunen in de eigen regie. Hoe klein en kwetsbaar die soms ook is. Reinaerde wil óók dat de huisvesting toekomstbestendig is en voorbereid op het scheiden van wonen en zorg. Op basis van klantprofielen, kernwaarden en harde randvoorwaarden heeft het interactieve traject vernieuwende concepten opgeleverd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Nico Schokker, Ontwikkelaar Strategie en Huisvesting bij FAME.

STRATEGIE

‘Samen thuis’ en ‘onderweg naar huis’ met ZorgSpectrum

ZorgSpectrum heeft in samenwerking met FAME een nieuwe strategische visie ontwikkeld voor zowel Beschermd Wonen als voor Geriatrische Revalidatie- en Herstelzorg.  Met deze visie bepaalt ZorgSpectrum haar uitgangspunten om toekomstige ontwikkelingen richting te geven. Belangrijk in de nieuwe visie is de samenhang en verbinding met de verschillende diensten die ZorgSpectrum biedt op het gebied van wonen en zorg.

CONCEPTONTWIKKELING

Geriatrische revalidatie en herstelzorg. Maar dan anders

Geriatrische revalidatie combineert passende huisvesting en een efficiënt en doelmatig behandeltraject. De huisvesting is toekomstbestendig en courant doordat het flexibel in kan spelen op toekomstige wensen van klanten, verzekeraar en andere belanghebbenden. FAME ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een strategische koers, de transitie en het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam huisvestingsconcept voor geriatrische revalidatie en herstelzorg.


IN DE MEDIA

Interview met Rob Vester en Henk Vonk over de overeenkomst tussen Syntrus Achmea en FAME

Baanbrekend: FAME heeft in nauwe samenwerking met vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & finance een haalbare en betaalbare businesscase ontwikkeld voor mensen met een intensieve zorgvraag die op basis van scheiden van wonen en zorg een woning kunnen huren in het ‘brede middensegment’ van 650,- tot 850,- kale huur. Doorslag gevend in de haalbaarheid is, dat Syntrus het concept Beschermd Wonen van FAME classificeert als ‘woningbouw’ in plaats van ‘zorgvastgoed’. Dit levert een substantiële verlaging op van de rendementseis en maakt projecten ‘in één klap haalbaar en betaalbaar’ voor alle betrokkenen. 

Wilt u meer weten over het concept en de mogelijkheden voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met Henk Vonk, Directeur FAME Groep.
 

Lees hier het interview met Rob Vester en Henk Vonk > 'Syntrus Achmea Real Estate & Finance wil investeren in een nieuw woonconcept als alternatief voor het traditionele verpleeghuis'

OPGELEVERD

Wonen, winkels, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening. Centrumplan Koedijkslanden in Meppel is helemaal klaar!

Om de wijken de komende decennia vitaal te houden onder ingrijpende demografische veranderingen, is een samenhangend en gecoördineerd programma van wonen, winkelen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening ontwikkeld. De FAME Groep stuurde hiervoor een kernteam aan met gemeente, winkelbelegger, woningcorporatie, wijkplatvorm, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties. De ontwikkeling heeft geresulteerd in een complete herontwikkeling van het centrumgebied, met woningen voor mensen met een ondersteuningsvraag, winkels, een volledig herontwikkeld en toegankelijk openbaar gebied en welzijnsvoorzieningen. FAME was verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het ontwerp en de realisatie van het totale plan, waarbij de winkels in eigendom zijn van De Hoge Dennen, het complete woningprogramma is geleverd aan woningcorporatie Woonconcept en het openbaar gebied is terug geleverd aan de gemeente Meppel. Bij de opening overhandigde FAME bij wijze van openingskado een voedingspakket aan de vestigingsleider van de plaatselijke voedselbank. Samen met alle ondernemers van het nieuwe winkelcentrum zijn er voedingspakketten samengesteld voor de honderd aangesloten gezinnen in Meppel. FAME is tevens sponsor geworden van de voedingsbank voor de komende drie jaar.
 

Laatste nieuwsLoading...