FAME Planontwikkeling pakt complexe projecten integraal aan

FAME is een multidisciplinair planontwikkelbedrijf gespecialiseerd in complexe huisvestingsprojecten. We hebben een concrete, inhoudelijke en oplossingsgerichte aanpak, waarin alle relevante aspecten van de opgave integraal worden meegenomen. >>>


Project

Beschermd Wonen De Hofkamp te Almelo

Ontwikkeling
FAME ontwikkelt in samenwerking met zorgorganisatie ZorgAccent het concept Beschermd Wonen voor mensen met dementie op een prachtige locatie in Almelo. Het betreft vervangende nieuwbouw voor een traditioneel verzorgingshuis. Een van de bijzonderheden van het woonconcept is, dat het volledig is voorbereid op scheiden van wonen en zorg. Uit marktonderzoek in Almelo is gebleken dat een groot aandeel van de mensen die op dit moment een CIZ-indicatie heeft op basis van inkomen, financieel beter af is door de indicatie met een Volledig Pakket Thuis te verzilveren. De eigen bijdrage ten opzichte van een ZZP is daarmee lager en de keuzevrijheid van bewoners en hun netwerk neemt aanzienlijk toe.

Voor De Hofkamp is een intensief traject doorlopen waarin samen met medewerkers en vertegenwoordiging van de cliëntenraad is nagedacht over een totaalconcept van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en diensten voor mensen met een intensieve zorgvraag. Lees verder >
 


ZORGVASTGOEDDAG 2018

Klantvraag 2.0

Om goed begrip te krijgen welke wensen mensen met een -intensieve- ondersteuningsvraag hebben en wat de betekenis hiervan is voor de huisvesting, is het misschien beter te beginnen bij de Klantvraag 2.0. Bij de uitkomst op die vraag hebben we het wellicht helemaal niet meer over ‘zorgvastgoed’, maar over meer differentiatie in de woningmarkt.

Aanbodgericht of vraaggestuurd
Een woonconcept voor mensen met een ondersteuningsvraag moet worden gedefinieerd binnen de contouren van een complex aan maatschappelijke ontwikkelingen. Lees verder >

CONCEPTONTWIKKELING

Wonen, winkelen, welzijn, zorg en dienstverlening Schagen


In opdracht van Hoorne Vastgoed verzorgt FAME de integrale herontwikkeling van de wijk(winkel)centra Pax in Hoofddorp en Waldervaart in Schagen. Beide wijken zijn ontwikkeld in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De voorzieningen in het centrum van deze wijken stammen uit dezelfde periode en zijn conceptueel en technisch verouderd. De winkels zijn naar binnen gekeerd en bovendien sluit het aanbod niet volledig aan op de behoeften van bewoners. Hierdoor is er de laatste jaren sprake van een terugloop van het aantal bezoekers. Indien er niet ingegrepen wordt zal het winkelaanbod verschralen en wellicht in de toekomst verdwijnen.

De oorspronkelijke vraag die gesteld is aan FAME, is te komen tot een revitalisering van de winkels. Lees verder >

OPGELEVERD

Beschermd Wonen Van Lenthof Nuenen

FAME Planontwikkeling ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Savant Zorggroep het woonconcept Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve zorgvraag in het centrum van het mooie dorp Nuenen. Bewoners wonen er op basis van scheiden van wonen en zorg in de middendure huur. Eind 2017 werd het project feestelijk opgeleverd en in gebruik genomen door 30 bewoners met dementie. Lees verder >

STRATEGIE

Transformatieplan Sint Jacob in Haarlem

Kenmerkend voor het marktgebied van Sint Jacob is een grote mate van differentiatie in bevolkingssamenstelling en inkomensgroepen. De basisvisie is om mensen met een intensieve zorgvraag te ondersteunen in de eigen regie, hoe klein die soms ook is. Dit betekent dat Sint Jacob in haar klantbenadering aan wil sluiten op de persoonlijke leefwijze van de klant en haar netwerk. Om daaraan te kunnen voldoen moet er op de niveaus van huisvesting, organisatie en werkwijze en (financiële) keuzemogelijkheden totaalconcepten worden ontwikkeld in nauwe aansluiting op de mogelijkheden van de organisatie. Lees verder >

Laatste nieuwsLoading...