Beschermd Wonen Van Lenthof Nuenen

FAME Planontwikkeling ontwikkelde en realiseerde in samenwerking met Savant Zorggroep het woonconcept Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve zorgvraag in het centrum van het mooie dorp Nuenen. Bewoners wonen er op basis van scheiden van wonen en zorg in de middendure huur. Eind 2017 werd het project feestelijk opgeleverd en in gebruik genomen door 30 bewoners met dementie.
Visie
Het concept Beschermd Wonen is ontwikkeld als volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis onder het motto ‘Van Verblijf naar Wonen’. Centraal in de visie staat dat de bewoners ondanks hun intensieve ondersteuningsvraag vanuit hun persoonlijke leefwereld in de eigen regie worden ondersteund. Hieraan is betekenis gegeven door volwaardige appartementen te ontwerpen die geschikt zijn voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag. Mensen met dementie kunnen zich er goed oriënteren en er kan intensieve zorg geleverd worden. De appartementen zijn dusdanig georganiseerd dat bewoners op eigen gelegenheid hun appartement kunnen verlaten om anderen te ontmoeten in een van de buurtkamers of een van de zitjes of nisjes dicht bij de appartementen.
Het concept is volledig voorbereid op het scheiden van wonen en zorg en levert voldoende punten op volgens het huurpunten waarderingsysteem, om vanaf de sociale huur tot en met het middensegment te mogen verhuren. In de praktijk is het concept financieel haalbaar zowel met een intramurale financiering, in de sociale huur als in de midden dure huur.

Verbonden op de zorgorganisatie
Het concept is echter geen blauwdruk. De uitgangspunten zijn in een aantal interactieve sessies met medewerkers van Savant dusdanig uitgewerkt tot een visiedocument en programma’s van eisen, dat het concept volledig verbonden wordt met de identiteit van de organisatie. 
Marktonderzoek
Als onderdeel van het ontwikkelproces is een gebiedsmonitor opgesteld voor Nuenen. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de ontwikkeling van de kwantitatieve vraag naar Beschermd Wonen, maar ook naar de behoefte aan diversiteit. Uit het onderzoek kwam duidelijk naar voren, dat er veel vraag is naar een woonconcept op basis van scheiden van wonen en zorg in het middensegment. 

Arrangementen
Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg op 1 januari 2015 hebben mensen veel meer keuzevrijheid bij het verzilveren van hun zorgindicatie. De overheid heeft daarbij ook een belangrijke financiële prikkel ingebouwd.
Bij een inkomen vanaf 30.000,- kan het gezien het verschil in eigen bijdrage tussen een ZZP en een VPT financieel interessant zijn om voor een VPT te kiezen. Het financiële voordeel kan oplopen tot ruim 750,- per maand. 

Ontwikkeltraject
Van conceptontwikkeling tot en met oplevering is het project in een periode van drie jaar ontwikkeld en gerealiseerd. FAME is met een multidisciplinair team van conceptontwikkelaar, planontwikkelaar, architect en projectmanager verbonden in samenwerking met een toegewijd team binnen Savant. Het project is in een vlot proces gerealiseerd met grondeigenaar en bouwbedrijf BAN bouw uit Nuenen.
 
opdrachtgever
Savant Zorg
project
32 appartementen Beschermd Wonen
planontwikkeling
Savant Zorg - Ban Bouw
architect
Coen Koenders
BIM-Modelleur
Lars Jonkman
projectmanagement
Berné Vulkers
 

Loading...