Feestelijke opening van Winkelcentrum Koedijkslanden

Op zaterdag 20 mei is het nieuwe winkelcentrum in de wijk Koedijkslanden te Meppel feestelijk en onder grote belangstelling van de wijkbewoners geopend. De ontwikkeling van het winkelcentrum maakt deel uit van een groter ontwikkelprogramma voor de wijken Koedijkslanden en Berggierslanden.
 
Om de wijken de komende decennia vitaal te houden onder ingrijpende demografische veranderingen, is een samenhangend en gecoördineerd
programma van wonen, winkelen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening ontwikkeld. De FAME Groep stuurde hiervoor een kernteam aan met gemeente, winkelbelegger, woningcorporatie, wijkplatvorm, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.
De ontwikkeling heeft geresulteerd in een complete herontwikkeling van het centrumgebied, met woningen voor mensen met een ondersteuningsvraag, winkels, een volledig herontwikkeld en toegankelijk openbaar gebied en welzijnsvoorzieningen. FAME was verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het ontwerp en de realisatie van het totale plan, waarbij de winkels in eigendom zijn van De Hoge Dennen, het complete woningprogramma is geleverd aan woningcorporatie Woonconcept en het openbaar gebied is terug geleverd aan de gemeente Meppel.
Bij de opening overhandigde FAME bij wijze van openingskado een voedingspakket aan de vestigingsleider van de plaatselijke voedselbank. Samen met alle ondernemers van het nieuwe winkelcentrum zijn er voedingspakketten samengesteld voor de honderd aangesloten gezinnen in Meppel. FAME is tevens sponsor geworden van de voedingsbank voor de komende drie jaar.
Planontwikkelaar
Arno Hoogeveen
Projectmanager
Wouter Dieters
Projectleider
Berné Vulkers
Architect
Coen Koenders
BIM Modelleur
Lars Jonkman

Loading...