Uitnodiging rondleidingen Veldhuis

Op dinsdag 4 februari en donderdag 6 februari 2020 organiseert FAME Planontwikkeling in samenwerking met zorgorganisatie KleinGeluk en Syntrus Achmea Real Estate & Finance een presentatie en rondleiding in het nieuw gerealiseerde woongebouw Veldhuis met 86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag (ZZP 4 en hoger). Wij nodigen u van harte uit om op een van deze dagen aanwezig te zijn.
Presentatie en rondleiding
Voordat het nieuwe woongebouw op 2 maart 2020 officieel wordt geopend door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Dhr. Paul Blokhuis zetten wij de deuren open voor zorgorganisaties en woningcorporaties. In de presentatie geven we een volledig inzicht in de uitdagingen en de oplossingsrichtingen die ten grondslag liggen aan de organisatie en werkwijze voor zorg, het huisvestingsconcept en de onderliggende financiële criteria voor een toekomstgerichte integrale businesscase. 
Duurzaamheidsambitie: we maken een gebouw dat nauwelijks energie verbruikt!
Bij de ontwikkeling van dit project hebben KleinGeluk en Syntrus Achmea een voor Nederlandse begrippen buitengewone duurzaamheidsambitie omarmd: laten we een gebouw maken dat nauwelijks energie verbruikt. Hiervoor is ook gekeken naar duurzaamheidsconcepten die in Nederland niet tot het standaard repertoire behoren. Er is gekozen voor het concept voor passief bouwen, waarbij de isolatiewaarde van de schil en de luchtdichtheid van het gebouw zo hoog zijn, dat het gebouw nauwelijks energie verbruikt en er naast luchtbehandeling geen installaties nodig zijn om te verwarmen en te koelen. Dit concept gaat dus nog een grote stap verder dan de Nederlandse Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)-ambitie, waarbij nog wel installaties nodig zijn. Tijdens uw bezoek kunt u het binnenklimaat ervaren en wordt uitgelegd hoe het passief concept bij dit project is toegepast. 
Van Verblijf naar Wonen
De centrale visie bij het woonconcept is, dat mensen met een intensieve zorgvraag worden ondersteund bij de eigen manier van wonen en leven. Bewoners hebben de beschikking over een volwaardig tweekamer appartement. De woningen zijn zodanig geclusterd dat bewoners zo veel als mogelijk op eigen gelegenheid hun woning kunnen verlaten om anderen te ontmoeten in nabijgelegen zitjes of in een van de buurtkamers. De benodigde veiligheid en toezicht zijn gewaarborgd door een hoge mate van visuele overzichtelijkheid en het gebruik van moderne domotica. Ten slotte is het concept volledig voorbereid op een contractuele en financiële scheiding van wonen en zorg. 
Programma
We organiseren op dinsdag 4 februari en donderdag 6 februari in totaal vier dagdelen rondleidingen. Het ochtenddeel is van 09:30 tot 12:00 uur, inclusief een broodje voor de lunch. Het middagdeel is van 13:30 tot 16:00 uur, inclusief een hapje en een drankje ter afsluiting van de middag. 

Aanmelden
De rondleidingen die wij organiseren zijn doorgaans druk bezocht. We nodigen per organisatie maximaal twee personen uit. Als u geïnteresseerd bent, kunt zich opgeven onder vermelding van:
- Naam, organisatie, functie, contactgegevens
- Dagdeel van uw 1e voorkeur 

U kunt zich per mail aanmelden bij Lisa Siebers: lsiebers@famegroep.nl
Wij verzoeken u dit uiterlijk voor 6 januari 2020 te doen. U ontvangt in week 3 een bevestiging met nadere informatie over het programma van de dag.
 
Wij kijken uit naar uw komst!

Voor meer info, zie de projectpagina >
 

Loading...