Wijchen - Meerstaete

De succesvolle samenwerking van FAME Planontwikkeling met ZZG zorggroep heeft weer een ontwerpopdracht opgeleverd. In het centrum van Wijchen zal een beschermde woonvorm worden gerealiseerd voor 27 bewoners met dementie, alsmede 2 kortdurende opvangplaatsen. De omgevingsvergunning zal nog dit jaar worden ingediend. Het project is in samenwerking met KlokBouwOntwikkeling tot stand gekomen en zal door KlokBouwOntwikkeling worden gerealiseerd.
Historisch centrum
Het plan maakt onderdeel uit van Wijchen Oostflank, een inbreiding in het historische centrum van Wijchen. Het stedenbouwkundig ontwerp voorziet in laagbouw, appartementen in de sociale en vrije sector en in het project Beschermd Wonen van ZZG. Dit laatste ligt in een zone met bijzondere gebouwen, zoals de kerk en het parochiehuis en de historische boerderij, waarin een notariskantoor is gevestigd. In het ontwerp wordt hierop aangesloten met een bijzonder hofgebouw met een mansarde kap. Het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteitseisen gaan uit van een architectuur die dicht bij het historisch karakter van het centrum ligt.
Vooral wonen
We willen in het gebouw vooral de nadruk leggen op het woonkarakter en dat het vooral géén instelling is. Hier gedijt de klantgroep wel bij. Bewoners krijgen een eigen volwaardig tweekamerappartement met een erker die uitkijkt op de omgeving, waarbij alle appartementen zijn georganiseerd rond een binnenhof. Ieder appartement komt uit op een ‘brinkje’, waarin centraal een salon is gelegen voor het ontmoeten en waar men indien gewenst samen kan eten. De salons zijn vormgegeven als kamer-en-suite en hebben een groot terras of balkon aan de binnentuin. Er is 24-uurs zorg aanwezig in de woonvorm.

planontwikkelaar: Ton ten Brinke
architect: Coen Koenders
bouwmanager: Jan Klijn

Loading...