Castor & Pollux opgefrist

De tweelinggebouwen van KleurrijkWonen, vernoemd naar de mythologische tweeling Castor & Pollux, bieden in Leerdam huisvesting aan 157 huishoudens. De gebouwen waren aan een esthetische opfrisbeurt toe. Dat hebben we aangegrepen om integraal vorm en inhoud te geven aan een toekomstgericht, duurzaam, energiezuinig en rolstoeldoorgankelijk gebouw.
Entree met verbeelding van de gebouwnaam Castor
Entree met verbeelding van de gebouwnaam Pollux
De bewoners doen mee
Door de bewoners al in de initiatieffase via workshops bij de planvorming te betrekken, ontstond een groot draagvlak en een hoge deelnamebereidheid. In de workshop 'Kansen' hebben de bewoners op basis van ons vijf kansenplan eigen kansenplannen samengesteld op twee thema’s: woonkwaliteit en leefbaarheid. In de workshop 'Modellen' zijn op basis van vijf ontwikkelmodellen opnieuw eigen modellen ontwikkeld. Het resultaat uit deze workshop is door FAME vertaald in een definitief model dat aan alle bewoners is gepresenteerd. Dat model vormde de basis voor het gerealiseerde ontwerp.

Langer thuis kunnen blijven wonen
De bewoners beschikken na de modernisering over een woning met energielabel B, een eigen HR-combiketel en een slim ventilatiesysteem. De woningen zijn op de toekomst voorbereid, zodat mensen niet hoeven te verhuizen als men wordt getroffen door ziekte of een optredende beperking door ouderdom. Een tweede, brancardtoegankelijke lift en opgehoogde galerij- en balkonvloeren maken het mogelijk langer thuis te blijven wonen. Bij de renovatie van toilet, badkamer en keuken is rekening gehouden met de persoonlijke voorkeuren en zelf aangebrachte voorzieningen van de bewoners.
Het ontwerpproces
Het ontwerp is in dialoog met de bewoners opgesteld. De essentie was dat meerdere ontwerpdoelen in één integrale oplossing samensmelten. Voorbeeld: de kopgevels isoleren geeft meer wooncomfort, maar loste ook een constructief gebrek op en gaf het gebouw een moderne uitstraling. Het ontwerp, samen met een prestatie-omschrijving, definieerde de minimaal te behalen constructieve, bouwfysische, gebruikstechnische en esthetische kwaliteit. Het winnende ontwerp scoorde door een innovatief uitvoeringsontwerp en een efficiënt uitvoeringstraject. Met als gevolg een gunstige prijsaanbieding.

Het ontwerpconcept
Het ontwerpconcept kent vier thema’s. Het thema 'bewoners' is vertaald in een eigen leefstijl balkonnetje aan de galerij bij de voordeur. Binnen het thema 'ontmoeten' is de verruimde hoofdentreehal door de bewonerscommissie bestempeld als activiteitenruimte. Het thema 'moderne architectuur' is vormgegeven door de dichte gevels van de liftschacht en lifthallen te vervangen door een geschubde glazen gevel die als een lantaarn knipoogt naar de Leerdamse glasindustrie. Het thema 'identiteit' geeft de hoofdentree een herkenbaar eigen beeldmerk door een gekleurd betonpaneel met een reliëf van Castor of Pollux.
opdrachtgever
KleurrijkWonen
project
modernisering en energieprestatie verbeteren
omvang
157 galerijwoningen
planontwikkeling
Tom Verloop, Coen Koenders
projectmanagement
Tom Verloop
architect
Coen Koenders
fotografie
Pim Geerts, Beeldopbouw
 

Loading...