Herontwikkeling Erasmuspark

In opdracht van Kristal te Rijswijk heeft FAME in 2005/2006 de planontwikkeling van het project ‘Erasmuspark’ te Den Haag verzorgd. Het betrof de herontwikkeling in de naoorlogse Vredewijk in Den Haag Zuid-West. Het project omvatte de ontwikkeling van 350 koopwoningen. 
350 koopwoningen
Binnen de opdracht gaf FAME de leiding aan het projectteam en de aansturing van alle bij het project betrokken adviseurs en interne medewerkers. Daarnaast was FAME verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid, realisatie van de stichtingskostenbegroting en de zorg voor de algehele voortgang van het project. Voor wat betreft de commerciële ontwikkeling droeg FAME zorg voor de organisatie en bewaking van de locatiepromotie, marketing en verkoop.
opdrachtgever
Kristal
project
herstructurering en nieuwbouw Erasmuspark
omvang
291 vrije sector koopwoningen en huurwoningen 89 vrije sector huurappartementen
architect
Van Sambeek & Van Veen architecten

Loading...