HevoFame Beschermd Wonen

Het concept Beschermd Wonen biedt een menswaardig en financieel haalbaar alternatief voor het verpleeghuis. Het is klaar voor het scheiden van wonen en zorg. Bovendien is het geheel van wonen en zorg betaalbaar voor mensen met lage inkomens. Dit mede door HevoFame ontwikkelde concept maakt de omslag ‘Van verblijf naar wonen’. HevoFame ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen en realiseren van Beschermd Wonen.
Diversiteit bieden
Senioren en mensen met een beperking zijn geen homogene groep, ook mensen die zorg nodig hebben niet. Voor het concept is daarom niet de zorgvraag het uitgangspunt, maar het voortzetten van de eigen manier van leven. Dat vraagt een andere manier van denken over ondersteuning en zorg, maar ook een andere vorm van huisvesting. Het HevoFame-concept is geen blauwdruk of eindconcept. Er zijn verschillende lokale factoren die het concept vormgeven.

Eigen leefstijl behouden
Het concept is gebouwd op vijf kernwaarden, op dat wat mensen wezenlijk willen:
- de eigen manier van leven behouden;
- autonomie behouden;
- een veilige woonomgeving;
- spontaan mensen kunnen ontmoeten;
- diensten en zorg liefst van een klein team bekende mensen.

Van verblijf naar wonen
Bewoners huren een kleiner, maar volwaardig, appartement in directe relatie met een gezamenlijke sociale leefruimte met ontmoetingsplekken en een buurtkamer. Veel daglicht en een keukenraampje met zicht op het leefgebied maken het tot een natuurlijke woonomgeving.

‘Ik kom weer bij mijn moeder thuis’
Opvallend is dat mensen veel meer tijd doorbrengen in hun eigen appartement dan verwacht. Ze ervaren het echt als hun eigen huis en thuis. Dat geldt ook voor de kinderen en kleinkinderen die vaker en met meer plezier op bezoek komen en vaak ook meer betrokken blijven.

Koppelen huur en zorg
Het concept is geschikt voor het financieel scheiden van wonen en zorg. Hierbij wordt in het huurcontract en in de zorgovereenkomst vaak een koppelbeding tussen huur en zorg opgenomen. Zo kan een geïntegreerd pakket worden geboden dat vaak nu al financieel aantrekkelijk is voor bewoners vanwege de snel oplopende intramurale eigen bijdrage. In de toekomst zal een groot deel van de huisvesting geschikt moeten zijn voor het scheiden van wonen en zorg.
 

Loading...