FAME Geriatrische Revalidatie & Herstelzorg

Geriatrische revalidatie combineert passende huisvesting en een efficiënt en doelmatig behandeltraject. De huisvesting is toekomstbestendig en courant doordat het flexibel in kan spelen op toekomstige wensen van klanten, verzekeraar en andere belanghebbenden. FAME ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een strategische koers, de transitie en het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam huisvestingsconcept voor geriatrische revalidatie en herstelzorg.
(Zelf)revalidatie en verblijf 
Het ontwerp versterkt het behandelconcept. Zorgvernieuwing en het versterken van zelfmanagement en zelfredzaamheid geven mede vorm aan de ruimtes voor dagverblijf en zelfrevalidatie, behandeling en verblijf.

Langer thuis dankzij herstelzorg
Het belang van geriatrische revalidatie en herstelzorg groeit door toename van de levensverwachting en daarmee de kans op chronische aandoeningen. Eerder ontslag uit het ziekenhuis, langer zelfstandig wonen en meer  eenpersoonshuishoudens maakt dat mensen verblijf met herstelzorg en revalidatie nodig hebben. Ook anderhalvelijnszorg hoort hierbij.

Klant vraagt diversiteit
Senioren en mensen met een beperking zijn geen homogene groep, ook mensen die tijdelijk zorg nodig hebben niet. De eigen manier van leven weer vervolgen dankzij revalidatie is het doel. Het concept biedt de flexibiliteit voor lokale keuzes en individuele klantwensen.

FAME concept integraal en toekomstbestendig
FAME baseert het concept op relevante ontwikkelingen:
- overheidsbeleid/veranderende cliëntwensen;
- maatschappelijke ontwikkelingen;
- demografische ontwikkelingen;
- technologische en medische ontwikkelingen.
 

Loading...