HevoFame Wonen met een Plus!

Het concept Wonen met een Plus biedt een alternatief voor het verzorgingshuis en andere traditionele beschutte woonvormen voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te wonen: ouderen én anderen. HevoFame ondersteunt organisaties bij de visie, transitie en het realiseren van Wonen met een Plus.

Leegstand verzorgingshuizen
Extramuralisering van zorg leidt tot de noodzaak nieuwe concepten te ontwikkelen waardoor mensen zelfstandig beschut kunnen wonen en waarmee de gebouwen een nieuwe functie krijgen.

Wijkgerichte aanpak
Wonen met een Plus kan gerealiseerd worden in een (senioren)complex of voormalig verzorgingshuis. Het is bij voorkeur onderdeel van een wijkgerichte aanpak, zoals een woonservicezone. 

Maatwerk en couleur locale
Voor de specifieke inrichting van Wonen met een Plus wordt aangesloten bij de sfeer en gebruiken die karakteristiek zijn voor een buurt of wijk, omgeving of gebouwen en zal daarom per locatie verschillen. Een gebiedsmonitor en marktverkenning zorgen ervoor dat een kansrijk concept wordt ontwikkeld.

Samenhangend pakket wonen, diensten en zorg
Het concept biedt een gecoördineerd samenhangend pakket van wonen, ontmoeting en diensten, inclusief 24-uurs geplande of oproepbare zorg aan huis met een vast klein basisteam. De collectieve services en diensten zijn verwerkt in de servicekosten. Individuele services en diensten zijn tegen betaling af te nemen.

Klantgroepen
Klantgroepen zijn mensen met een ondersteuningsbehoefte als gevolg van:
- ouderdom;
- somatische ziekte of aandoening;
- (lichte of matige) dementie of psychogeriatrische aandoening;
- verstandelijke beperking;
- één van bovenstaande, in combinatie met psychiatrische problematiek;
- één van bovenstaande, in combinatie met een zintuigelijke beperking.

Gerelateerde projecten

Woonservicezone Lindescote
Woonservicezone Lindescote
 

Loading...