Grootschalige aanpak in Koedijkslanden

In de wijk Koedijkslanden in Meppel wordt een woonservice gebied ontwikkeld. De herontwikkeling van het verouderde winkelcentrum is de motor achter een structurele samenwerking van winkelbelegger, gemeente, woningcorporatie, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties én wijkbewoners. FAME is betrokken als planontwikkelaar van het totale plangebied en de realisatie van een geïntegreerd programma van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening.
Verandering in de wijk
De vraag naar de herontwikkeling van het winkelcentrum kwam gelijktijdig met de vraag naar een andere visie op het organiseren van welzijn en zorg in de wijk. Bovendien werd Stichting Woonconcept bereid gevonden fors te investeren in de wijk door, naast de reguliere onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan bestaand vastgoed, 63 sociale huurwoningen boven de nieuwe winkelruimte toe te voegen. Al deze initiatieven zijn samengevoegd tot één project. Er ontstaat een volledig nieuw ingericht openbaar gebied met een winkelstraat, een centraal plein en ruim 250 parkeerplaatsen. Direct naast het plangebied ontwikkelt Stichting Woonconcept een gebouw voor wonen met zorg en een wijkservicepunt. Beide ontwikkelingen sluiten op elkaar aan.

De huiskamer van de wijk
Het winkelcentrum en het wijkservicegebied wordt ‘de huiskamer van de wijk’ genoemd, met het wijkservicepunt als uitvalsbasis. Dat is niet voor niets. Op een laagdrempelige manier wordt het georganiseerd en spontaan ontmoeten op allerlei manieren gestimuleerd in het gebied en zijn er diverse voorzieningen aanwezig.

Wijkgerichte oriëntatie
Woningcorporatie Woonconcept hecht veel waarde aan het stimuleren van de leefbaarheid in deze wijk. Dat geldt ook voor de gemeente en zorg- en welzijnsorganisaties en indirect ook voor de winkeliers en winkeleigenaren in het gebied. Er is daarom een duidelijk wijkgerichte oriëntatie. Dat doen partijen niet voor niks. Er is een aantal opvallende ontwikkelingen in deze wijk te constateren die het belang van een wijkgerichte benadering onderstrepen. De gemiddelde leeftijd van de bewoners wordt hoger, mensen wonen steeds vaker alleen, mensen wonen al tientallen jaren in een huurwoning en hebben een lage verhuisbereidheid.

Veranderende klantwensen
Door deze ontwikkelingen veranderen de klantwensen van de bewoners: er is behoefte aan een toegankelijke woning, maar mensen hechten ook aan een veilige woonomgeving, voorzieningen op loopafstand en gelegenheid mensen uit de buurt te ontmoeten. De tevreden bewoner van de toekomst heeft dus meer nodig dan alleen een goed onderhouden woning. In het project Koedijkslanden worden alle voorzieningen gerealiseerd om aan de dagelijkse behoeften voor mensen te voldoen.
opdrachtgever
De Hoge Dennen Holding B.V.
project
Herontwikkeling van het wijkwinkelcentrum Koedijkslanden, 36 zorghuurappartementen, 27 sociale huurappartementen, 4.750m2 winkelruimte, openbaar gebied
planontwikkeling
Arno Hoogeveen
projectmanagement
Berné Vulkers
directievoering
Wouter Dieters
architect
Coen Koenders
 

Loading...