Leefbaarheid Kolenkitbuurt

In Amsterdam heeft FAME Planontwikkeling in opdracht van Eigen Haard de planontwikkeling verzorgd voor de herstructurering van de Kolenkitbuurt. Het betrof een wijk met ca. 1500 woningen. Het ontwikkelmodel was gebaseerd op een combinatie van renovatie, sloop en nieuwbouw. 
Er is zowel ruimtelijk als programmatisch een forse ingreep gedaan om de wijk een eigentijdse uitstraling te geven, met meer aandacht voor het openbaar gebied en een grotere mengeling van doelgroepen in de wijk. De fusie tussen bestaande scholen met aanvulling van nieuwe voorzieningen tot een groot wijk voorzieningencentrum maakte onderdeel uit van het plan.

Vernieuwing
Aanleiding voor de totale ontwikkeling was dat een slagvaardige fysieke vernieuwing belangrijk was voor de hele leefbaarheid in de buurt op termijn. De Kolenkitbuurt heeft binnen Parkstad een hoge prioriteit. 

Duurzame impuls
Eigen Haard wilde de buurt een duurzame impuls geven, waarmee de buurt als het ware een tweede leven krijgt. Die impuls had niet alleen betrekking op woningen, maar ook op voorzieningen en de openbare ruimte. Een belangrijk planonderdeel was de ontwikkeling van een brede school in de buurt. 

 
opdrachtgever
Eigen Haard Amsterdam
 

Loading...