Koppel Boogschutter, cradle to cradle ontwerpconcept

De ambitie van de Alliantie voor de 166 galerijwoningen in de wijk De Koppel was een toekomstgerichte kwaliteit voor de bewoners en de wijk. FAME zette de stip op de horizon met een ontwerpconcept gebaseerd op de vier thema’s van het FAME-ontwerpconcept op basis van de cradle to cradle filosofie: de bewoners, het gebouw, de wijk en de toekomst.
Upgrade woongebouw met lifttoren en entrees
Detail vernieuwde balkons en gevelbekleding
Conceptschets
Postboxen in nieuwe glazen entree
Upgrade gevel
Zicht op binnentuin vanaf gallerij
De bewoners
De dik geïsoleerde prefab voorhanggevels zijn gematerialiseerd op basis van het cradle to cradle concept. Een slim ventilatiesysteem, politiekeurmerk hang- en sluitwerk, draaivalramen met kierstand- vergrendeling en een ruimere woningentree geven de woning meer allure en veiligheid, verbeteren het binnenklimaat en verlagen de woonlasten Volglas entreepuien voorzien van automatische deuren, postkasten en een bellentableau zorgen voor een luxe uitstraling en een sociaal veilige ruimte. Deze ingrediënten horen in de visie van FAME bij de respectvolle benadering van de bewoners.
De gebouwen
Een goede balans tussen kosten en kwaliteit die past binnen het beschikbare budget, dat was de missie. De Alliantie en FAME kozen voor co-creatie met een bouwteamaannemer via een prestatiedocument, waarin ontwerp en kwaliteit was vastgelegd. ERA Contour won de selectie op kwaliteit. Alles lag open op tafel en het uitvoeringsontwerp is passend binnen het budget uitgewerkt tot een prijsvast contract. Met resultaatdeling tussen Alliantie en ERA als drijfveer is de bouwkwaliteit voor 25 jaar geconsolideerd, de architectonische uitstraling tijdloos gemoderniseerd en de cultuurhistorische waarde gerespecteerd.
De wijk
Hoogste prioriteit was een positief imago en een leefmilieu dat sociale stijging mogelijk maakt en de leefbaarheid in de wijk actief stimuleert. Het tijdloos moderne ontwerp respecteert enerzijds de cultuurhistorische waarde en anderzijds sluit de architectonische uitstraling aan op het niveau van de recente nieuwbouw en nog te realiseren plannen. De showroom aan schuttingen is vervangen door een manshoge haag langs de tuintjes. Koppel Boogschutter is de aanjager geworden voor ondergronds vuil ophalen. De gemoderniseerde terreininrichting biedt nu speelruimte voor de kleintjes.
De toekomst
Het cradle to cradle ontwerpconcept bevatte ook niet verzilverde innovaties, zoals het samen met bewoners verwerken van het sloopafval tot landschapskunst tussen de gebouwen en het aanbrengen van fijnstof accumulerende Olivijn als grindvervanger op de daken. De haagafscheidingen voorlangs de tuinen van de maisonnettes zorgen ook voor een beter micromilieu. De bewoners van Koppel Boogschutter en de beheerders van de Alliantie kunnen de reis naar de stip op de horizon voortzetten door het gerealiseerde ontwerp inhoud en betekenis te geven richting een gezonde toekomst.
opdrachtgever
de Alliantie, regio Amersfoort
project
166 woningen in 3 flats
planontwikkeling
Tom Verloop
architect
Coen Koenders
realisatie
ERA Contour
fotografie
Pim Geerts, Beeldopbouw
 

Loading...