Beschermd Wonen Mauritsschoollocatie

Op de plek waar voorheen de Mauritsschool stond in Zwanenveld, Dukenburg, worden in totaal 32 nieuwbouwappartementen gebouwd. Het schoolgebouw wordt binnenkort gesloopt en maakt plaats voor de nieuwbouw. Talis wordt eigenaar van dit gebouw en ZZG zorggroep gaat de zorg verlenen.
Netwerk kleinschalige beschermde wooneenheden
ZZG heeft de grootschaligheid van de traditionele verzorgingshuizen volledig losgelaten en bouwt aan een netwerk van kleinschalige wooneenheden. Met wonen als primair doel en professionele zorg als secundair doel. De Mauritsschoollocatie is een volgende loot aan het ZZG netwerk.
 
Programma van Eisen
FAME heeft namens ZZG gezorgd voor een helder en functioneel programma van eisen waarmee een haalbare business case werd gerealiseerd. Gedurende het ontwerp en bouwproces blijft FAME het op de goede manier uitwerken van het PvE begeleiden, waarbij ook de uitwerking van de inrichting wordt afgestemd.
 
Sfeer en herkenning
De woningen zijn bedoeld voor senioren die complexe zorg nodig hebben vanwege dementie of een zware lichamelijke aandoening. Iedere wooneenheid bestaat uit acht kleine appartementen rondom een centraal plein. Ouderen kunnen ondanks hun toenemende beperkingen een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. Het gebouw heeft 4 verdiepingen en 32 appartementen van 45 tot 50 vierkante meter. Er is voldoende privacy en ruimte voor sociale activiteiten in een overzichtelijke omgeving. Op iedere verdieping liggen 8 appartementen rondom een eigen gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Dit pleintje zorgt voor sfeer en herkenning.

Sociale huur
Door de gangen wat open te werken ontstaat er ruimte voor een gemeenschappelijk  plein. Bij de huur is een gedeelte van dit plein inbegrepen. Doordat het totaal binnen de sociale huurgrens valt, blijven de woningen voor iedereen bereikbaar. Ook als de overheid nog veel meer gaat bezuinigen op de zorg blijven deze eenheden te exploiteren.

Flexibele indeling
Woningcorporatie Talis hecht veel belang aan een toekomstbestendige woonvorm. De indeling van de verdiepingen is flexibel, zodat de woningen later – als de zorgvraag mocht afnemen – aanpasbaar zijn voor reguliere verhuur van 3-kamerappartementen.

Design & build
Talis heeft gekozen voor een design & build realiseringsvorm om gebruik te kunnen maken van de voordelen die het in één hand leggen van ontwerp en uitvoering bieden. Er kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bundeling van creativiteit, deskundigheid, inventiviteit en bouwsystemen, zodat een efficiënt en innovatief ontwerp is ontstaan. Veluwezoom Verkerk won samen met Inbo Architecten de selectie.
 
Omvang
32 appartementen Beschermd Wonen voor bewoners met dementie en/of een somatische zorgvraag.
opdrachtgever
Woningcorporatie Talis Nijmegen
zorgverlener
ZZG zorggroep
beoogde oplevering
juni 2016
architectuur
Inbo Architecten Amsterdam
hoofdaannemer
Veluwezoom Verkerk Bouw Zevenaar
planontwikkeling
Ton ten Brinke
bouwbegeleiding
Jan Klijn

Loading...