Revitaliseringsplan voor Middenhof

FAME heeft in opdracht van de Alliantie een haalbaar revitaliseringsplan ontwikkeld en gerealiseerd van de centrumwijk van Almere Haven. Voor deze wijk waren al eerder behoorlijk ambitieuze plannen gemaakt die in de praktijk helaas niet haalbaar bleken te zijn. 
Onderzoeksschetsen entreeafsluiting
Bewonersparticipatie
Een van de belangrijke peilers voor de haalbaarheid was medewerking van de bewoners. Om die reden heeft FAME bewonersparticipatie op geïntegreerde wijze in het proces opgenomen. Het verloren gegane vertrouwen bij de bewoners moest weer terugverdiend worden. Die uitdaging zijn we graag aangegaan.
10 kansenplan
Ons plan van aanpak werd overgenomen door de Alliantie: een grondige analyse van complex, bewonerssamenstelling, omgevingskwaliteit en een aantal interviews gingen vooraf aan het 10 kansenplan dat we voor de eerste bewonersavond hebben opgesteld en via een leaflet hebben verspreid. Voordat we bewoners vroegen mee te doen met de workshops hebben we om herkenning en erkenning van ons 10 kansenplan gevraagd. De avond was zeer geslaagd en het vertrouwen herwonnen. In twee workshops hebben we het 10 kansenplan in intensieve samenwerking met de bewoners in een breed gedragen revitaliseringsmodel omgezet. Onze architect heeft op verzoek van de Alliantie een ontwerpvisualisatie gemaakt.
Onderzoeksschetsen nieuwe buitenruimtes
opdrachtgever
de Alliantie, regio Flevoland
project
herstructurering woningtypen, groot onderhoud gevels en daken en modernisering galerijen, balkons, entrees en trappenhuizen
omvang
95 woningen in twee typen en zeven winkelunits in vier gebouwen van vier woonlagen
planontwikkeling
Tom Verloop
architect
Coen Koenders
Herprogrammering woningtypologie
Onderzoeksschetsen nieuw straatbeeld winkelruimtes
Onderzoeksschetsen herinrichting binnenterrein
Onderzoeksschetsen voorstellen materialisering
Onderzoeksschetsen nieuwe buitenruimtes

Loading...