Beschermd Wonen in het centrum van Mook

In navolging van de grootschalige transitie van verzorgings- en verpleeghuizen van ZZG zorggroep in de regio Nijmegen/Groesbeek, onderzoekt ZZG de mogelijkheid een beschermde woonvorm te realiseren in het centrum van Mook. FAME is namens ZZG verantwoordelijk voor de planontwikkeling, De mogelijkheden voor de ontwikkeling worden samen met KlokBouwOntwikkeling (beoogd ontwikkelaar en bouwer, hierna te noemen Klok) en de gemeente Mook en Middelaar (grondeigenaar) verder verkend. FAME Architecten is door Klok gevraagd voor de architectuur. Klok en de gemeente hebben hiertoe begin maart een intentieovereenkomst gesloten. 
De locatie die partijen op het oog hebben zijn de percelen op de hoek van de Groesbeekseweg en de Koningin Julianastraat. Recentelijk zijn de opstallen, het voormalige postkantoor en politiebureau, gesloopt. De beoogde woonzorgvoorziening is bedoeld voor ouderen met een somatische en/of psychogeriatrische aandoening die 24 uurs zorg nodig hebben. Op dit moment ligt er een plan waarbij uitgegaan wordt van 24 wooneenheden ‘Beschermd Wonen’ t.b.v. mensen met een somatische en of psychogeriatrische aandoening en 13 wooneenheden voor ‘Wonen met een Plus’. De 13 appartementen voor ‘Wonen met een Plus’ zijn bedoeld voor ouderen die veel zorg nodig hebben, maar niet in aanmerking komen voor ‘Beschermd Wonen’.
 
Wanneer de plannen voldoende zijn uitgewerkt en de haalbaarheid is gebleken, zal worden overgaan tot een definitieve overeenkomst.
opdrachtgever planontwikkeling
ZZG zorggroep
opdrachtgever architectuur
KlokBouwOntwikkeling
project
nieuwbouw Beschermd Wonen Mook
omvang
24 wooneenheden Beschermd Wonen, 13 wooneenheden Wonen met een Plus
planontwikkeling
Ton ten Brinke
architect
Coen Koenders

Loading...