Oranjebuurt, 'dorpse' woonwijk

In Wateringen heeft FAME Planontwikkeling in opdracht en in samenwerking met woningcorporatie Wonen Wateringen de totale planontwikkeling voor de herstructurering van de Oranjewijk verzorgd.
Dorpse woonwijk
De wijk bestaat uit ca. 1000 woningen, waarvan de helft huurwoningen. Er is een nieuwe 'dorpse' woonwijk gecreëerd met een eigentijdse signatuur voor wat betreft ruimtelijke invulling, diversiteit in woningbouw en een hoog voorzieningenniveau. 
opdrachtgever
Wonen Wateringen
planontwikkeling
fase 1 Tom Verloop

Loading...