Haalbaar woonconcept voor Soesterkwartier

De Vreelandflats staan aan de rand van de vroeg naoorlogse Bomenbuurt in de volkswijk Soesterkwartier te Amersfoort. De woningtypen in de flats variëren van studio tot vierkamerappartement. De betonnen woningscheidingen en vloeren zijn onvoldoende geluidwerend. De badkamer is klein, soms nog met een lavet. Ook de keuken is relatief klein en erg smal. De wijk en de flats zijn beschermd stadgezicht. Dat alles maakt de vraag naar de toekomst van de flats complex. Ondanks de beperkingen zien we veel kansen voor de gebouwen.
Bredere opgave
Wie is de klant? Dat is de vraag van FAME aan de Alliantie, omdat wij de opgave breder en vooral vanuit de klant benaderen, met actuele thema’s als vergrijzing en veranderende woonwensen.

Amersfoort Vernieuwt
Het Soesterkwartier is een prioriteitswijk binnen Amersfoort Vernieuwt. De Bomenbuurt is een typische arbeidersbuurt met een hechte sociale samenhang en een groot aanbod aan kleine, goedkope huurwoningen. We streven naar meer differentiatie in de sociaal-economische status van bewoners, een betere doorstroming en een woningprogramma dat voldoet aan de huidige technische en ruimtelijke eisen, dat past bij de huidige en toekomstige bewoners.
Haalbare woonconcepten
FAME bevindt zich in de initiatieffase. De energiescan wees uit dat we de gebouwen naar label B kunnen brengen tegen verantwoorde kosten. We brengen de huidige en toekomstige klantgroepen op wijk- en gebouwniveau in kaart. Vanuit de klantgroepen ontwikkelen we diverse financieel haalbare woonconcepten en matchen die met de technische en ruimtelijke mogelijkheden van de gebouwen.
opdrachtgever
de Alliantie, regio Amersfoort
project
herstructurering woningen en ontsluiting, groot onderhoud en isoleren gevels modernisering balkons, entrees en trappenhuizen
omvang
160 portieketagewoningen woningen in zacht gebouwen van vijf woonlagen
planontwikkeling
Tom Verloop
architect
Coen Koenders
fotografie
Pim Geerts, Beeldopbouw
 

Loading...