Van Ivoren Klif naar Zuiderstaete in Lelystad

In de Zuiderzeewijk in Lelystad is in het hart van de wijk Zuiderstaete verrezen. De 24 sociale huur appartementen staan op de plek van het voormalige gebouw Ivoren Klif. Woningbouwcorporatie Centrada besteedt haar nieuwbouw ontwikkelingen aan door middel van design & build uitvragen, maar wil vooraf wel de ruimtelijke kwaliteit vastleggen waar de inschrijvers aan moeten voldoen. FAME heeft in opdracht van Centrada en in nauw overleg met de gemeente de stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteit vastgelegd, die als ontwerpuitgangspunten zijn meegegaan bij de uitvraag. Om dit te borgen heeft architect Coen Koenders van FAME deelgenomen aan de selectiecommissie. 
Belangrijk voor de herontwikkeling van deze locatie is de ruimtelijke relatie met Rode Klif, een groot in het oog springend wooncomplex uit de jongste jaren van Lelystad. Het complex wordt gerekend tot het culturele erfgoed van de gemeente en wordt gekenmerkt door de sterke plasticiteit die tot uiting komt in ten opzichte van elkaar verspringende bouwdelen, zowel in hoogte als in de footprint. De nieuwbouw op de plek van Ivoren Klif moest een ruimtelijke interactie aangaan met Rode Klif en anderzijds een landmark zijn langs de groene verbindingszone die het westelijk en oostelijk deel van de wijk met elkaar verbindt. Daarom is ook gekozen de hoofdentree aan de verbindingszone te leggen (noordzijde) en zorg te dragen dat in haar footprint het gebouw geen achterkant kent, maar alzijdig is in haar uitstraling.
De ruimtelijke relatie met Rode Klif wordt op een aantal manieren aangegaan. Ten eerste door de binnentuin van Rode Klif af te sluiten. De positie van het gebouw is daarbij zorgvuldig gekozen, zodat de nieuwbouw ook een zelfstandig karakter behoudt. De woningen richten zich met hun balkons op de binnentuin. Ten tweede is gekozen voor een geleed volume, zowel in de footprint als in de hoogte. Dit is aangevuld met eisen ten aanzien van het materiaal (metselwerk) en terughoudend kleurgebruik. Als laatste krijgt het woongebouw een tuinkamer aan de zijde van Rode Klif met een terras aan de gezamenlijke binnentuin.
Het gerealiseerde architectonisch ontwerp is afkomstig van KAW, die samen met Geveke als winnaar uit de selectie volgde. Met het ontwerp en daarin met name de metselsteen en kleurstelling die KAW heeft gekozen, is de samenhang met Rode Klif versterkt. 
 
project
24 sociale huurappartementen Zuiderzeewijk Lelystad
opdrachtgever
Centrada
stedenbouwkundig ontwerp en beeldkwaliteit
FAME Architecten, Coen Koenders
architectuur
KAW
fotografie
Van Beek fotografie
 

Loading...