Een vitaal hart voor de wijk Waldervaart in Schagen

In opdracht van Hoorne Vastgoed verzorgt FAME de integrale herontwikkeling van de wijk(winkel)centra Pax in Hoofddorp en Waldervaart in Schagen.
Beide wijken zijn ontwikkeld in de jaren ’70 van de vorige eeuw. De voorzieningen in het centrum van deze wijken stammen uit dezelfde periode en zijn conceptueel en technisch verouderd. De winkels zijn naar binnen gekeerd en bovendien sluit het aanbod niet volledig aan op de behoeften van bewoners.Hierdoor is er de laatste jaren sprake van een terugloop van het aantal bezoekers. Indien er niet ingegrepen wordt zal het winkelaanbod verschralen en wellicht in de toekomst verdwijnen.
De oorspronkelijke vraag die gesteld is aan FAME, is te komen tot een revitalisering van de winkels.
Door diverse ontwikkelingen is er echter een situatie in Nederlandse wijken ontstaan die vraagt om een meer grondige herontwikkeling van wijk(winkel)centra dan alleen de revitalisatie van winkels.

Naast de trends en ontwikkelingen op het gebied van winkelen, zijn er andere ontwikkelingen die van invloed zijn op een wijk en de voorzieningen die daarin gevestigd zijn. In de meeste wijken en dorpen in Nederland verdubbelt het aantal mensen boven de 75 jaar, terwijl het aantal mensen onder de 40 jaar juist kleiner wordt. 
Bovendien blijven mensen door het gewijzigde overheidsbeleid steeds langer thuis wonen. Hierdoor gaat er een aanzienlijke verandering plaatsvinden in de samenstelling van wijken (toename alleenstaande en ouderen). Tevens zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van wonen, welzijn, ontmoeten, zorg en dienstverlening. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met veranderende behoeften van mensen en vragen om een bredere visie op een wijk(winkel)centrum. 
FAME streeft ernaar dat de ontwikkeling van een wijk(winkel)centrum bijdraagt aan de ‘vitaliteit van een wijk’.
De vitaliteit van een wijk zegt iets over de mate van welbevinden van bewoners in relatie tot zelfredzaamheid. Om het gevoel van welbevinden van mensen in een wijk op pijl te houden is er behoefte aan een gecoördineerd aanbod van wonen, welzijn, ontmoeten, zorg en dienstverlening. Door dit te bieden krijgt een winkelcentrum een bredere betekenis binnen een wijk. 
 
FAME is in samenwerking met stakeholders gestart met het ontwikkelen van een visie voor een Vitaal Pax (en Waldervaart) op basis van bijbehorende klantprofileringen. Samen met de gemeente en andere stakeholders wordt op basis van de ingrediënten die voortvloeien uit de visie momenteel gewerkt aan eenstedenbouwkundig plan voor de centra van deze wijken.
 

Loading...