Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

FAME Magazine 2019, In waardevolle verbinding

Het nieuwe FAME Magazine heeft als centraal thema hoe je concreet betekenis kunt geven aan het begrip inclusieve samenleving, waarbij mensen met een ondersteuningsvraag op gelijke voet met anderen mee kunnen doen aan de samenleving. We belichten aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden hoe bewoners met hun eigen netwerk, woningcorporaties, zorgorganisaties, maatschappelijke organisaties, sociale ondernemingen en vrijwilligersorganisaties samen nieuwe sociale verbindingen leggen die nodig zijn om mensen te ondersteunen in hun eigen regie. 
 
bestand downloaden bestellen per post

Loading...