Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

FAME Magazine nr 7

Deze editie van het FAME Magazine staat in zijn geheel in het teken van 'Wonen voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag' en de visie en activiteiten die FAME hierop samen met de opdrachtgevers heeft ontwikkeld.
bestand downloaden bestellen per post

Loading...