Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

FAME Magazine nr 8. Transformatie van verzorgingshuizen naar Wonen met een Plus!

In dit nummer wordt aandacht besteed aan onder andere huisvesting van ouderen, wijkgerichte samenwerking en Wonen met een Plus! U kunt interviews lezen met Staedion, De Stouwe, Woonconcept en de gemeente Maassluis.
Ook treft u een fotocompilatie aan van het feest ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van FAME
bestand downloaden bestellen per post

Loading...