Sinds 2007 geeft FAME een eigen magazine uit, dat jaarlijks verschijnt met een oplage van circa 3.000 exemplaren. Het magazine wordt verzonden aan zorgorganisaties, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en gemeenten. Het magazine geeft verdiepende informatie en achtergronden rondom thema’s als transformatie van de zorgsector, herstructurering van wijken en winkelgebieden en hergebruik en herontwikkeling van bestaande gebouwen. Mocht u het FAME Magazine niet automatisch ontvangen, maar wilt u dat wel? Laat ons dat weten via info@famegroep.nl.

Verbinden & ontmoeten in buurten en wijken

Naast grootschalige stedelijke winkelvoorzieningen en het kopen via internet, is de ontwikkeling van wijkgerichte winkelconcepten een van de belangrijkste retailontwikkelingen voor de nabije toekomst. We staan in Nederland aan de vooravond van een ingrijpende reconstructie op wijkniveau. De opgave is behoorlijk complex, want er spelen veel belangen en er zijn minstens evenzoveel partijen bij betrokken. 

- Integrale wijkontwikkeling
- Herontwikkeling
- Revitalisering 
- Winkeluitbreiding
bestellen per postLoading...