Linkedin

Anneke Nijhoff

Ontwikkelaar wonen & services

Anneke Nijhoff

06 514 106 87

anijhoff@famegroep.nl

Anneke Nijhoff is aandeelhouder bij FAME Groep en als teamleider verantwoordelijk voor kwaliteit en innovatie. Zij houdt zich bezig met strategie- en conceptontwikkeling binnen het zorgsegment. Anneke geeft daarvoor leiding aan het team van conceptontwikkelaars en specialisten binnen FAME. Na 25 jaar met veel plezier in de sector verzorging en verpleging te hebben gewerkt heeft Anneke een bewuste keus gemaakt over te stappen naar woningbouw-corporaties. De motivatie hiervoor is gelegen in de volgende overtuiging:
'de ingezette extramuralisatie van zorg heeft alleen kans van slagen als corporaties en andere bouwers wonen voor mensen met een beperking of mensen op hoge leeftijd als een vanzelfsprekende opgave voor hun organisatie zien.'
Vanuit deze gedachten kan er in samenwerking met alle partijen dat tot stand komen wat mensen nodig hebben om goed te wonen.


Loading...