Linkedin

Arno Hoogeveen

sr. Planontwikkelaar

Arno Hoogeveen

06 229 080 65

ahoogeveen@famegroep.nl

Arno Hoogeveen studeerde in 2008 af aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na de bachelor ‘sociale geografie en planologie’ te hebben afgerond, heeft Arno de master ‘vastgoedkunde’ gevolgd. De afstudeeropdracht heeft Arno bij FAME gedaan.
De samenwerking bleek een goede basis voor een dienstverband bij FAME. De complexiteit van multifunctionele projecten en projecten die complex zijn door de materie, spreken Arno aan. Arno is bedreven in het begeleiden van projecten vanaf de concept- en haalbaarheidsfase tot en met het definitief ontwerp. Daarna blijft Arno op hoofdlijnen betrokken bij een project. Het schakelen tussen meerdere partijen en met meerdere mensen vindt Arno boeiend. Voorafgaand aan het concept- en haalbaarheidsplan is Arno betrokken bij het opstellen van huisvestingsvisies, marktonderzoeken en transformatieplannen. Arno’s grootste uitdaging is gaandeweg trajecten continu creatieve oplossingen te bedenken, indien zich knelpunten voordoen.


Loading...