Linkedin

Berné Vulkers

Projectmanager

Berné Vulkers

06 538 000 88

bvulkers@famegroep.nl

Na zijn bouwkundige opleiding is Berné Vulkers zijn carrière begonnen in een uitvoerend bouwbedrijf, waarbij hij zich heeft weten te bekwamen als bouwkundig specialist en adviseur op het gebied van contracten, techniek en kosten in complexe renovatie- en nieuwbouwprojecten. 

Berné is vanaf 2007 werkzaam bij FAME als projectmanager, waarbij op projectniveau wordt geadviseerd en gestuurd op het gebied van kosten, risicobeheersing, bouworganisatie, tijd, kwaliteit en kosten. Hij heeft een brede ervaring in het begeleiden en adviseren van utiliteitsprojecten vanaf het initiatief tot en met de realisatie, in het bijzonder bij onderwijs, woonzorgcomplexen en multifunctionele accommodaties. Binnen de projecten staat het analyseren van de vraagstelling en het daarbij passend adviseren van de klant centraal. Momenteel wordt door Berné gewerkt aan het ontwerp en de realisatie van diverse woningbouw-, onderwijs- en woonzorgprojecten en multifunctionele projecten.


Loading...