Linkedin

Nico Schokker

Ontwikkelaar strategie & huisvesting

Nico Schokker

06 101 647 62

nschokker@famegroep.nl

Nico Schokker is vanaf jonge leeftijd al betrokken geraakt bij de realisatie van bouwprojecten vanuit het familiebedrijf. Zijn interesse en voorkeur voor het gehele ontwikkelproces hebben in 2009 geleid tot het afstuderen aan de Rijksuniversiteit Groningen in de master vastgoedkunde. 

Nico is sinds 2010 werkzaam bij FAME op het speelveld van de plan- en conceptontwikkeling. Zijn werkzaamheden variëren van het uitvoeren van haalbaarheids-onderzoeken, het ondersteunen in grote complexe concept- en planontwikkelingsopgaven en het adviseren in en beantwoorden van strategische vraagstukken.
De kracht van Nico ligt in zijn creativiteit, analytisch vermogen en de mogelijkheid op verschillende abstractieniveaus te werken aan projecten. Hierdoor weet hij het optimale resultaat te behalen, passend binnen de complexiteit van de opgave, de dynamiek van de omgeving en de vraag die de klant/opdrachtgever stelt.  


Loading...