Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

FAME heeft een sterk mensgedreven visie. Onze projecten moeten er toe doen in de maatschappelijke context. Voor ons houdt dat in, dat wij er ook toe willen doen als bedrijf en nemen daar onze verantwoordelijkheid voor. Hieronder treft u enkele voorbeelden aan van hoe wij hier elke dag aan werken.

Voedselbank

Voedselbank

Vanaf 2017 is FAME vaste sponsor van de Voedselbank Zuidwest Drenthe. Door middel van een financiële bijdrage maakt FAME het mede mogelijk dat de voedselbank de gevolgen van armoede kan bestrijden. Daar waar mogelijk zet FAME zich ook in voor acties van de voedselbank of andere vormen van ondersteuning.
Deltaplan Dementie

Deltaplan Dementie

FAME steunt het Deltaplan Dementie.
De coöperatie Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken organisaties voor mensen met dementie. Samenwerking is het sleutelwoord. Samen werken we aan betere dementiezorg. Samen doen we onderzoek om dementie te voorkomen en misschien wel te genezen. En samen bouwen we aan een dementievriendelijk Nederland.
Samenwerking De Boeg

Samenwerking De Boeg

De Boeg is een kindergasthuis, een bungalow met een grote tuin eromheen. Hier kunnen ernstig zieke kinderen met ouders of andere mensen die voor hen zorgen logeren. Medewerkers van FAME dragen belangeloos een steentje hieraan bij door middel van een bijdrage in de vorm van:
- ondersteuning conceptontwikkeling
- achitectuurwerkzaamheden
- acquisitie
- grafische vormgeving
- projectbegeleiding
Filosofiecafé Zutphen

Filosofiecafé Zutphen

De initiatiefnemers van het filosofiecafé in Zutphen zien dat er een veel bredere belangstelling is voor filosofie buiten het traditionele aanbod van cursussen en lezingen. Voor de meeste mensen gaat dat een stap te ver. Het kost te veel tijd of het is te theoretisch. Deze geïnteresseerden zijn veel meer op zoek naar (intellectuele) inspiratie en willen op een filosofische manier worden geprikkeld over zaken waar ze dagelijks mee te maken hebben. Het Filosofiecafé is daar een mooi middel voor.
Sponsoring

Sponsoring

De FAME Groep is een betrokken sponsor voor met name regionale sportieve en culturele activiteiten. Zo ondersteunt FAME o.a. volleybalvereniging Steevast in Steenwijk, voetbalvereniging ZAC in Zwolle en korfbalvereniging Sparta in Zwolle. Naast deze jaarlijkse sponsorovereenkomsten ondersteunt FAME ook (incidentele) evenementen en bijeenkomsten van sportieve en culturele aard, zoals het terugkerende Filosofiecafé te Zutphen.
Habitat for Humanity

Habitat for Humanity

Sinds 2012 zet FAME zich in voor degelijke en veilige huisvesting voor mensen in ontwikkelingsgebieden. FAME doet dit middels het sponsoren van bouwreizen die georganiseerd worden door  Habitat for Humanity (habitat.nl).
In 2015 heeft Ernst van der Wolde voor de vierde maal deelgenomen aan een bouwreis. Na Nepal, Leshoto en Vietnam was dit jaar de reis naar Cambodja. Er is samen met 26 andere vrijwilligers meegebouwd aan vier huizen voor kansarme gezinnen.
Windesheim

Windesheim

FAME Planontwikkeling ontwikkelt en doceert voor Hogeschool Windesheim in Zwolle praktijkgerichte onderwijsmodules voor de opleiding toegepaste gerontologie.
Daarnaast is FAME voor deze opleiding partner in het verzorgen van stages, als spreker op open dagen en als gastspreker op summercourses voor professionals.
FAME is groen!

FAME is groen!

Het wagenpark van de FAME Groep is groener dan het gemiddelde bij parkbeheerder Leaseplan en zelfs groener dan het landelijk gemiddelde bij parken van gelijke omvang. 88% van het wagenpark van FAME heeft energielabel A, B of C. Hiermee realiseert FAME een CO2 uitstoot dat 24% onder het gemiddelde van de parkbeheerder ligt.

Loading...