FAME wordt HevoFame

De FAME Groep is als merklabel voor de woonzorgmarkt overgenomen door HEVO.

Samen met een sterk groeiend aantal vaste klanten heeft FAME in de afgelopen ruim twaalf jaar onder het motto ‘van verblijf naar wonen’ nieuwe integrale woonconcepten ontwikkeld, onder andere als alternatief voor traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij werden hier samen met onze partners gedreven door de visie dat mensen met een (intensieve) zorg- en ondersteuningsvraag gewoon mee kunnen doen in de samenleving. In de loop van de jaren is een multidisciplinair team van circa dertig medewerkers opgeleid en getraind om deze nieuwe concepten te ontwikkelen en aan te laten sluiten bij een veranderende visie op de organisatie en werkwijze bij zorgorganisaties. Met een landelijke dekking en veel vaste klanten is FAME uitgegroeid tot marktleider in de planontwikkeling en realisatie van integrale - gebiedsgerichte -woonconcepten voor kwetsbare mensen.

FAME-Personeel

Voor de komende jaren verwachten wij een sterke groei van het aantal projecten in combinatie met een steeds grotere complexiteit. De absolute vraag groeit in combinatie met een verbreding van het aantal doelgroepen en segmenten. Projecten worden complexer doordat er behoefte is aan meer diversiteit in woonconcepten. Ontwikkelingen krijgen steeds meer een gebiedsgericht karakter met een toenemend aantal stakeholders en een hoog participatieniveau. Projecten nemen sterk toe in omvang en duurzaamheidsambities zijn hoog. Wij willen voor de lange termijn een innovatieve en ondernemende partner blijven in de integrale planontwikkeling van woonconcepten en gebiedsgerichte ontwikkelingen met wonen, winkelen, ontmoeten, welzijn en diensten. Om deze ambitie waar te maken moeten we blijvend groeien in omvang en investeren in innovatie en opleiding.

De visie, organisatie en werkwijze van FAME wordt binnen HEVO op onveranderde wijze voortgezet. HEVO gelooft sterk in de kracht van de propositie die FAME heeft ontwikkeld en wil deze versterken. Met ruim negentig medewerkers is er ruimte om de groei van FAME duurzaam te ondersteunen. HEVO is onderdeel van TBI, een maatschappelijk gedreven organisatie die sterk investeert in innovatie, opleiding en duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Wij zijn kortom enthousiast dat wij op deze manier met dezelfde passie en met hetzelfde ondernemerschap onze klanten kunnen versterken.

FAME blijft gevestigd in Zwolle, maar heeft straks ook een uitvalsbasis in ’s-Hertogenbosch. Alle medewerkers van FAME gaan mee en behouden de huidige rol en functie ten aanzien van projecten en klanten. Henk Vonk komt in het directieteam van HEVO en is verantwoordelijk voor de planontwikkelactiviteiten van het bedrijf. Ernst van der Wolde, die samen met Henk groot aandeelhouder was, zal nog zes maanden bij het bedrijf betrokken zijn voor overdracht en integratie.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze stap past bij de fase waarin wij zitten als bedrijf in relatie met de vraag van onze klanten en een sterke groei van de markt.


Loading...