In beeld: de nieuwe Aastraat in Steenwijk!

Middels een co-creatie heeft FAME invulling gegeven aan de nieuwe Aastraat. Na diverse bewonersbijeenkomsten zijn de meningen van de bewoners geïnventariseerd. In de hiernavolgende ateliersessies onder leiding van Coen Koenders van FAME zijn varianten en oplossingsrichtingen besproken op niveau van stedenbouw, woningplattegrond en architectuur. Zo is er uitgebreid gesproken over het vormgeven van ontmoeten, maar ook van parkeren in de straat. Er is stilgestaan bij belangrijke elementen in de woningplattegrond en er zijn beelden uitgewisseld over de uitstraling die de woningen zouden moeten hebben. In de straat is gebruik gemaakt van de extra brede maat in het midden van het plangebied om een pleintje te maken als centrum. Ook is de vorm van de straat zo ontworpen dat men op een vanzelfsprekende manier niet te hard rijdt; een belangrijk punt voor de bewoners. Er is in samenspraak bewust gekozen de levensloopbestendige woningen in het midden van de straat de plaatsen. De enige parkeerplaatsen in de straat zijn voor de deur van deze woningen. 
 
Voor de architectuur ging de voorkeur uit naar een uitstraling die past bij een volksbuurt, maar wel eigentijds. Tijdens dit proces is er kostenbewust ontworpen; de woningen moeten vallen binnen grenzen van het passend toewijzen.
 
Bouw
Het ontwerp is uitgewerkt in een voorontwerp met principedetails. Na goedkeuring welstand is op basis van deze stukken een engineer and build uitvraag gedaan en zijn de plannen door de winnende bouwer Friso Bouw uitgewerkt. Deze uitvraag en het contractmanagement zijn door FAME begeleid. FAME Architecten heeft tijdens de planuitwerking en uitvoering de rol om de esthetische kwaliteit te bewaken. De bouw is gestart in september 2016 en is afgelopen voorjaar opgeleverd.

Fotografie is in handen van Pim Geerts


Loading...