Nieuwbouw De Hofkamp opgeleverd

Maandag 8 juni was het zover. Na een jaar waarin ontwerp, sloop en bouwvoorbereiding elkaar in rap tempo opvolgden, werd in maart 2019 gestart met de bouw in opdracht van ZorgAccent uit Almelo. Na de oplevering volgt nu een periode van inrichting, waarna op 30 juni de eerste bewoners, mensen met een intensieve ondersteuningsvraag zoals mensen met dementie,  gaan genieten van hun fraaie, nieuwe appartementen.

Hoogwaardige architectuur
De nieuwbouw staat op de footprint van de oude Hofkamp en bestaat uit een gebouw met 3 en 4 bouwlagen, waarin 61 appartementen en 2 kamers voor kortdurende opvang zijn gelegen rond een 7-tal buurtkamers. De Hofkamp ligt aan het Hagenpark en vormt samen met rijksmonument Sint Elizabeth, de voormalige kapel en Hof 88, een ‘ensemble’ rondom de nieuw aan te leggen binnentuin. Onze architect Coen Koenders nam Sint Elizabeth als middelpunt en sloot daarop aan met een moderne vertaling van architectuur en een knipoog naar de jaren 30,40 van de vorige eeuw. Details in het metselwerk, de erkers en glaspanelen in kozijnen en balustraden met printafbeeldingen met referentie naar de oude textielindustrie in Almelo zijn daarvan een voorbeeld.
 
Duurzaamheidsconcept: Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)
Voor het bepalen van de juiste gebouwinstallaties hebben we een aantal energieconcepten vergeleken en op basis van een TCO-berekening (total cost of ownership) is de keuze gemaakt voor het installatieconcept met een WKO (warmte-koudeopslag). Hierbij zijn 20 stuks bronnen geboord tot op een diepte van 150 meter die in combinatie met een warmtepomp voor zowel warmte als koude levering zorgen in het gebouw. Een veel voorkomende klacht van gebouwopwarming in de zomermaanden wordt daarmee voorkomen. Om de energieverliezen te beperken is de ‘gebouwschil’ opgewaardeerd. Hierbij zijn de isolatiewaarden verhoogd en zijn de kozijnen voorzien van drievoudige beglazing. De technische installaties zijn tevens voorzien van: douchegoten met warmteterugwinning, doorstroomtoestellen voor de warmwaterleveringen en voor een optimaal binnenklimaat een ventilatie- installatie, gebaseerd op warmteterugwinning met toevoer via gevelroosters. Ter compensatie van het energieverbruik zorgen de 620 m2 zonnepanelen voor de nodige stroomopwekking. Dit alles heeft geresulteerd in een duurzaam gebouw dat voldoet aan toekomstige BENG-eisen. Hierdoor heeft ZorgAccent niet alleen extreem lage energielasten, maar ook nog eens een zogenaamd groenfinanciering met een aanzienlijke rentekorting kunnen verkrijgen. De terugverdientijd van de meerinvestering bedraagt ca 8/10 jaar.
 
Projectteam FAME
Berné Vulkers is namens FAME vanaf de start van het voorontwerp tot en met de realisatie en nazorg verantwoordelijk geweest voor de algehele aansturing van het project, en in de uitvoeringsfase ook voor de directievoering en het bewaken van de kwaliteit. Vanuit ons “FAME-team” hebben Nico Schokker (planontwikkeling), Coen Koenders (architect), Ilse Schrijvers (BIM-modelleur) en Naomi Even (interieurontwerp) hun belangrijke bijdrage geleverd. Het bouwteam bestond uit: hoofdaannemer Plegt-Vos Oost en Löwik installaties.
 
De bijgaande foto’s geven een impressie van dit prachtige gebouw. Van de opdrachtgever, diverse zorgmedewerkers en ook al van toekomstige bewoners die onlangs op bezoek kwamen, is al veel waardering uitgesproken over het gebouw en het resultaat van onze gezamenlijke inspanning. Een mooier compliment kun je niet ontvangen!


Loading...