Nieuwbouw Vitaal Wonen in Lent gestart

Samen met Talis heeft FAME Planontwikkeling een Vitaal Wonen concept ontwikkeld waarbij een combinatie wordt gemaakt van Beschermd Wonen en Wonen met een Plus. In Lent zal deze woonvorm nu gestalte krijgen. Talis heeft daarbij samenwerking gezocht met ZZG, een grote regionale zorgverlener in de ouderenzorg, en Majstro, een initiatief van ouders van meervoudig gehandicapte kinderen. In de nieuwbouw krijgen zij een positie. Dit bouwplan omvat:

 

  • 45 zelfstandige appartementen Talis (met een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte), ZZG kan hier thuiszorg verlenen; te huren door de bewoners;
  • 36 Beschermd Wonen appartementen ZZG (en gemeenschappelijke ruimten/voorzieningen) voor ouderen met psycho-geriatrische (dementie) en/of somatische zorgbehoefte, te huren door ZZG; 
  • 10 onzelfstandige wooneenheden Majstro (en gemeenschappelijke ruimten/voorzieningen) voor meervoudige gehandicapte jongeren, te huren door Majstro.

 

Het ontwerp is van Loko Architecten en Plegt Vos verwacht eind dit jaar het pand te kunnen opleveren.

IMG 2070JPG 1

Projectteam FAME:

Conceptontwikkeling  Anneke Nijhof

Bouwbegeleiding        Jan Klijn

IMG 2072JPG
IMG 2071JPG


Loading...