Renovatie van Woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen kan van start!

Woensdag 28 april jl. hebben Stichting Riwis Zorg & Welzijn, Woningstichting Veluwonen en Stichting Zorggroep Apeldoorn en omstreken de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend voor de renovatie van Woonzorgcentrum Tolzicht in Brummen. De afgelopen jaren zijn in een constructieve samenwerking tussen partijen plannen gemaakt waarbij bewoners ondanks hun intensieve ondersteuningsvraag, zo gewoon mogelijk kunnen blijven wonen in het vernieuwde Tolzicht.

 

De start van de renovatiewerkzaamheden staat gepland voor medio september 2021, de oplevering staat gepland aan het einde van het eerste kwartaal van 2022. Riwis laat zich in dit traject begeleiden door FAME Planontwikkeling, waarbij FAME samen met de betrokken partijen is gestart met het vaststellen van de visie op het gebied van wonen met zorg en een marktonderzoek.

 

FAME werkt inmiddels enkele jaren voor Riwis aan de volledige herstructurering van haar vastgoedportefeuille, zowel op het gebied van ontwikkelmanagement, bouwmanagement als assetmanagement. Tolzicht is het vijfde gebouw dat wordt opgeleverd, waarna er nog enkele zullen volgen.

IMG_0734JPG
IMG_0703JPG


Loading...