Syntrus Achmea en FAME Planontwikkeling tekenen overeenkomst voor 3000 woningen

2 juni 2017 – Syntrus Achmea Real Estate & Finance en FAME Planontwikkeling willen de komende drie jaar samen circa 3000 woningen ontwikkelen voor mensen met een intensieve zorgvraag. Beide bedrijven hebben daarvoor vanmiddag een overeenkomst ondertekend op de vastgoedbeurs Provada in Amsterdam.
 

Als pilot heeft Syntrus Achmea RE&F namens zijn klanten 86 appartementen aangekocht in het centrum van Apeldoorn in samenwerking met zorgorganisatie De Goede Zorg.

FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea introduceren in deze unieke samenwerking een toekomstbestendig en volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Het nieuwe woonconcept is door FAME ontwikkeld onder het motto ‘Van Verblijf Naar Wonen’ en is  geschikt voor een brede doelgroep van mensen met een (intensieve) zorg- en ondersteuningsvraag, zoals mensen met dementie. Mensen worden in staat gesteld om met een contractuele scheiding van wonen en zorg zelf de eigen woonruimte te huren in plaats van te worden opgenomen in een zorginstelling. Voor de bewoners is dit financieel vaak veel aantrekkelijker.

Zorgorganisaties die zelf niet willen (of kunnen) investeren in hun vastgoed, hebben nu weinig mogelijkheden. Corporaties zijn door de woningwet en de beperkte mogelijkheid tot huurdifferentiatie vaak niet de gewenste samenwerkingspartner. Institutionele en particuliere beleggers zien dit type woningen nog vaak als zorgvastgoed met een hogere risicopremie, in plaats van een specifieke categorie binnen het woningsegment.

Met dit nieuwe woonconcept combineert Syntrus Achmea RE&F een passende rendementseis voor woningen met een woonconcept voor mensen met een intensieve zorgvraag. De woningen zijn een aanvulling op de levensloopbestendige woningen die Syntrus Achmea RE&F namens zijn klanten de afgelopen jaren heeft aangekocht. De vermogensbeheerder sluit daarmee aan op de wensen en mogelijkheden van een groot en sterk groeiend huursegment.

Lees meer over arrangementen in de Wlz >

Lees hier het interview met Rob Vester en Henk Vonk >

 


Loading...