Ver- en nieuwbouwplannen Gollards op Texel gepresenteerd!

Op 13 en 14 februari zijn in een aantal presentaties bewoners, medewerkers, cliëntenraad, omwonenden en vrijwilligers geïnformeerd over de ver- en nieuwbouwplannen van het gebouw Gollards in Den Burg op Texel. FAME ontwikkelt en ontwerpt hier voor zorgorganisatie Omring de transformatie van een traditioneel verzorgings- en verpleeghuis naar een woongebouw voor Beschermd Wonen met 82 appartementen. Deze transformatie behelst onder andere dat de zit/slaapkamers worden samengevoegd tot tweekamerappartementen en het uitbreiden van het gebouw met een nieuwe woonvleugel. In de nieuwe opzet komen er per 8 à 11 appartementen een gemeenschappelijke buurtkamer en ontmoetingsruimte. Er wordt veel daglicht naar binnen gebracht waar op dit moment sprake is van donkere binnengangen. Het bestaande gebouw krijgt in de plannen een flinke facelift, waarin ook de veranderingen tot uitdrukking komen. De plannen zijn goed ontvangen. Dit betekent dat de plannen kunnen worden uitgewerkt en kunnen worden voorbereid voor een omgevingsvergunningsaanvraag.


Loading...