Voorlichting herontwikkeling Gezinspaviljoen Bovenkarspel

Op 27 maart zijn bewoners, medewerkers, vrijwilligers en omwonenden geïnformeerd over de nieuwbouwplannen van zorgorganisatie Omring voor de locatie Gezinspaviljoen. Daarbij zijn het hoe en waarom en vervolgens het voorontwerp en de beoogde planning gepresenteerd. Het gaat om de vervangende nieuwbouw van 48 tweekamerappartementen volgens het concept Beschermd Wonen, zoals FAME dat samen met Omring voor onder andere deze locatie heeft ontwikkeld. Het huidige gebouw voldoet niet aan de toenemende zware zorg op deze locatie. In plaats van het huidige eenkamerappartement met kleine badkamer, krijgen bewoners in de toekomst een ruim tweekamerappartement. Het zo gewoon mogelijk kunnen blijven wonen en de eigen regie van bewoners staat hierin voorop. De nieuwbouwplannen laten zien dat ook de ontmoetingsfunctie die het Gezinspaviljoen nu in de buurt vervult, behouden blijft met het centrale buurtplein en serre op de begane grond. Ook het paleisachtige karakter komt weer terug in de nieuwbouw. De start bouw staat gepland eind 2020.

Nieuwsbericht Gezinspaviljoen Omring


Loading...