Wij geloven dat
kwetsbare mensen

op hun eigen manier
mee kunnen doen
in de samenleving

FAME opening Koedijkslanden Meppel foto Pim Geerts PIM 4746 8

HevoFame op PROVADA 

HevoFame is op de PROVADA betrokken als partner op het KERN Plein. KERN is de opvolger van de Nederlandse Raad voor de Winkelcentra (NRW) en maakt zich als kennisplatform en netwerkorganisatie sterk voor goede en vitale kernen in steden, wijken en dorpen. Op dinsdag 14 juni geeft HevoFame op het KERN plein een presentatie met aandacht voor de publieke waarde van een vitale kern. 

Lees verder >

 

Uitnodiging rondleiding Antoniushove 

Op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli 2022 organiseert HevoFame in samenwerking met zorgorganisatie Careaz een presentatie en rondleiding in het nieuw gerealiseerde woongebouw Antoniushove, met ruim honderd appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag (Wet langdurige zorg, ZZP 4 en hoger).

Presentatie en rondleiding

Wij zijn blij dat wij na twee jaar coronamaatregelen weer de mogelijkheid hebben geïnteresseerden uit te nodigen op onze rondleidingen. Voordat het nieuwe woongebouw in september 2022 in gebruik wordt genomen, zetten wij de deuren open voor zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers. In de presentatie, die we ter plaatse houden, geven we een volledig inzicht in de uitdagingen en de oplossingsrichtingen die ten grondslag liggen aan de organisatie en werkwijze voor zorg, het huisvestingsconcept en de onderliggende financiële criteria voor een toekomstgerichte integrale businesscase. Wij nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Lees verder >

Uitnodiging Antoniushove 3

Werken bij HevoFame 

Wij vinden het belangrijk een eigen manier van leven toegankelijk te maken voor kwetsbare mensen. Daarom ontwikkelen wij in samenwerking met zorgorganisaties, beleggers en woningcorporaties toekomstgerichte woonconcepten voor mensen met een ondersteuningsvraag.

Naar de vacatures >

En de naam is... HevoFame

HEVO en FAME gaan sinds eind vorig jaar samen verder als HevoFame en willen met hart en ziel werken aan een veelkleurige samenleving voor kwetsbare mensen. Henk Vonk (FAME) en Ewoud van der Sluis (HEVO) geven een toelichting op de gezamenlijke ambities. In december 2021 werd bekendgemaakt dat de FAME Groep onderdeel is geworden van HEVO. Met de samenvoeging wordt beoogd om onder het label HevoFame de leidende positie van FAME als planontwikkelaar van woonconcepten voor kwetsbare mensen verder uit te bouwen.
Lees meer >

Logo website 1

FAME Magazine 2021

Het FAME Magazine van novem­ber 2021 draagt de titel ‘Van ver­zorgingsstaat naar samenwerken in buurten en wijken’. De over­heid stuurt op de ontmanteling van de geïnstitutionaliseerde ver­zorgingsstaat en moedigt in haar beleid aan om kwetsbare men­sen ‘zo gewoon mogelijk’ mee te laten doen in de samenleving. Maar hoe doe je dat in de prak­tijk? We spraken met bestuur­ders van zorgorganisaties en woningcorporaties, locatiemana­gers, bewoners en supermarkt­ondernemers om ons aan de hand van praktische voorbeel­den te laten inspireren en te laten zien dat het anders kan.

Lees verder >

FAME-Magazine-2021


Keuzevrijheid3

Met de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 hebben mensen met een Wlz indicatie het wettelijk recht gekregen hun eigen verzilveringsvorm te kiezen. Door deze keuzevrijheid moet er een omslag plaatsvinden van aanbod- naar vraaggerichte zorg en ondersteuning. Zorgkantoren stimuleren ouderenzorgorganisaties steeds nadrukkelijker het aanbod af te stemmen op deze keuzemogelijkheid. Lees verder >In Volendam zijn 101 woningen gerealiseerd voor mensen met een (intensieve) zorg en ondersteuningsvraag. Het plan is het resultaat van een unieke samenwerking tussen de gemeente Edam-Volendam, woningcorporaties De Vooruitgang en Wooncompagnie en zorgorganisatie De Zorgcirkel. Eén van de bijzonderheden is dat alle bewoners met een intensieve zorgvraag (ZZP 5 en hoger) er wonen met een VPT-financiering en dat de woningcorporaties deze woningen rechtstreeks aan de bewoners verhuren binnen de sociale huur. We hebben een gesprek met Monique Cremers, bestuurder bij De Zorgcirkel. Lees verder >Opgeleverd

Schuttehoek en Schuttehof Texel

De bewoners van Texel zijn sterk aan hun eiland gehecht en willen graag op het eiland oud worden. Om aan deze wens en de groeiende vraag naar wonen met zorg op Texel te kunnen blijven voldoen ontwikkelen Woontij en Omring op een locatie aan de rand van Den Burg een plan met woningen bestemd voor diverse doelgroepen. Dit varieert van mensen met een intensieve zorgvraag tot mensen met een lichte ondersteuningsbehoefte. In de volksmond heet dit het Landje van Pelgrim met inmiddels de nieuwe Schuttehof en Schuttehoek. 


Project

Ontwikkeling Beschermde Woonvorm in het centrum van Apeldoorn

In opdracht van zorgaanbieder Stichting KleinGeluk ontwikkelt HevoFame Planontwikkeling in samenwerking met Trebbe-Klok en Syntrus Achmea 86 appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag op de hoek Molenstraat-Centrum – Kanaal Noord in Apeldoorn. Het project wordt volgens de uitgangspunten van het concept Beschermd Wonen van HevoFame gerealiseerd.

Laatste Nieuws


Loading...