Concepten

HevoFame is gespecialiseerd in de herstructurering van wijk winkelcentra. Voor een duurzaam en succesvol concept op het niveau van wijken en grote dorpskernen is het belangrijk een geïntegreerd en gecoördineerd aanbod te ontwikkelen van wonen, ontmoeten, welzijn, winkels, zorg en dienstverlening. Dit overstijgt de rol en verantwoordelijkheid van een enkele stakeholder en vraagt dus een geïntegreerde visie en aanpak, waarbij een coördinerende en faciliterende rol van de gemeente een belangrijke voorwaarde is voor succes.

 

Integrale wijkontwikkeling
Integrale dorpskern ontwikkeling
Solitaire inbreiding winkels met woningen


Loading...