Een heldere en overzichtelijke kijk op de mogelijkheden van de herontwikkeling van een wijkwinkelcentrum

Quickscan

Productomschrijving
Een Quick scan geeft een snelle blik op locatieniveau van een mogelijke herontwikkelingsopgave van een wijkwinkelcentrum. Per locatie wordt in een kort en bondig document een uitgebreide analyse gegeven waarin onder andere de diverse markten, het aanbod in de wijk van wonen, winkelen, voorzieningen en ontmoeten zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt de positie van het winkelcentrum in zijn omgeving bepaald en zal er een ruimtelijke analyse inclusief enkele ontwikkelingsrichtingen en stedenbouwkundige schetsen worden uitgewerkt. Er zal tevens een SWOT analyse worden gedaan met een oplossingsrichting als conclusie. Het doel van een quickscan is het bepalen/vastleggen (go / no-go) van de toekomstvisie van een wijkwinkelcentrum.

Inhoud
- Globale marktanalyse of gebiedsscan.
- Aanbod in de wijk van wonen, ontmoeten, welzijn en zorg.
- Positie van het centrum binnen de gemeentelijke hiƫrarchie
- SWOT analyse op basis van locatiebezoek
- Programma analyse
- Ruimtelijke analyse en ontwikkelstrategie
- Brancheringsvoorstel
- Structuurmodel

Resultaat
- Snel strategisch inzicht.
- Kort en bondig beslissingsdocument waarmee een go-no go beslissing kan worden genomen

Werkwijze
FAME stelt samen met de betrokken organisatie de uitgangspunten vooraf vast. Aan de hand van een door FAME gehanteerd format wordt voor de quickscan de benodigde informatie bij elkaar gebracht en verwerkt in een eerste opzet. Deze opzet wordt daarna met de betrokken organisatie besproken, verder verfijnd en dan vastgesteld. 
A Quick Scan (pdf)

Loading...