Een strategische visie op het toekomstbestendige wijkwinkelcentrum in een ‘vitale’ wijk

Wijkvisie-document

Productomschrijving
Een wijkvisie is een integraal samenhangend document dat als ijkpunt dient voor de ontwikkeling van toekomstbestendige wijkwinkelcentra. Het gaat hier met name om de herontwikkeling van deze wijkcentra. De wijkvisie is bedoeld als een stip op de horizon en beschrijft zowel vanuit de bewoners van de wijk als vanuit de voorzieningen, de noodzakelijke kernwaarden die nodig zijn voor een vitale wijk. Het geeft een visie op de wijk voor een vitaal en toekomstbestendig wijkwinkelcentrum. De kernwaarden die deze vitale wijk kunnen er vele zijn. Daarnaast beschrijft het de verwachte koers voor de komende jaren ten aanzien van winkels, wonen, welzijn, ontmoeten en dienstverlening. Een combinatie van een wijkvisie-document met een gebiedsscan geeft aan deze strategische koers ook een demografische onderbouwing en inzicht in de benodigde diversiteit.

Doel
Door op organisatie -en wellicht op gemeentelijk- niveau de toekomstige visie van het wijkwinkelcentrum vast te stellen kan iedere ontwikkeling in de wijk getoetst worden aan de hierbij behorende uitgangspunten en randvoorwaarden. Hierdoor is het mogelijk per ontwikkeling strategische en onderbouwde keuzes te maken, waardoor de uitgangspunten niet iedere keer verschillen. Daarnaast is het visiedocument een in- en extern communicatiemiddel.

Werkwijze
In een eerste gesprek op directieniveau worden wederzijdse verwachtingen en vragen omtrent het doel en de functie van de wijkvisie besproken. Daarna verzamelt FAME de benodigde beleidsgegevens van de gemeente en worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de wijk en verwerkt deze in een eerste basisopzet. De inhoud van deze eerste opzet wordt getoetst en verdiept tijdens een bespreking met verschillende betrokkenen uit de organisatie. De uitkomst wordt weer verwerkt in het basisdocument. Hierna kan de keus worden gemaakt het document intern vast te stellen of nog een vervolg bijeenkomst te beleggen met betrokkenen en het document na deze bijeenkomst intern vast te stellen. 
B Wijkvisie-document (pdf)Loading...