Een uitgebreide statistische analyse het verzorgingsgebied van een wijkservice centrum

Gebiedsscan

Productomschrijving
Een gebiedsscan is een grafische weergave voor de komende 10 tot 20 jaar van puur statistische gegevens gebaseerd op diverse bronnen, waaronder de wijk buurt gegevens van het CBS. Daarbij worden de al bij elkaar gebrachte gegevens door de gemeente, provincie en andere openbare winkelbronnen geraadpleegd. Een distributie planologisch onderzoek kan tot de mogelijkheden behoren.

Inhoud van de gebiedsmonitor
-  Inwonersaantallen en prognose van inwonersaantallen.
-  Leeftijdsverdeling, soort huishoudens
- Verdeling koop- en huurwoningen, inkomens, etniciteit.
- Overzicht van winkels (tevens leegstand), en voorzieningen in de wijk.
- Huidig en toekomstig aanbod in ontwikkeling, tevens planbehoefte
- Kaart met huidig aanbod per stadsdeelniveau of wijk.
- Plankaart met strategische uitbreidingsgebieden.
- Distributie planologisch onderzoek (DPO) (optioneel)

Op het gewenste niveau (stad, stadsdeel, wijk, postcodegebied of buurt) is een overzichtelijke weergave in grafieken en diagrammen uitgewerkt van de statistische gegevens. Hieruit kunnen conclusies worden getrokken in welke gebieden uitbreiding of inkrimping van het aanbod van wonen, winkels en voorzieningen gewenst is. Dit is grafisch uitgewerkt in een plankaart, waarin duidelijk wordt in welke wijk of welk stadsdeel planbehoefte bestaat. Daarnaast wordt de huidige winkelstructuur en de positie van de diverse winkelgebieden binnen deze structuur beschreven en geanalyseerd.

Resultaat
Om het huidige traditionele wijkwinkelcentrum te transformeren naar een toekomstbestendig wijkservicecentrum is het van belang te sturen op de kernwaarden die uit de wijkvisie naar voren zijn gekomen. Het doel van de gebiedsscan is het inzichtelijk maken van vraag en aanbod, voor de middellange termijn, maar zeker ook voor de langere termijn van dit wijkwinkelcentrum

Werkwijze
Het onderzoeksgebied wordt vooraf vastgelegd en vervolgens wordt de gebiedsscan, afhankelijk van de opgave, nader uitgewerkt. Door het huidige kwantitatieve aanbod af te zetten tegen
de huidige en toekomstige vraag ontstaat
er een compleet beeld van de planbehoefte.

De gebiedsscan is samen met de wijkvisie een krachtig sturingsmiddel om de strategie van het wijkwinkelcentrum om te zetten in een heldere koers. 
C Gebiedsscan (pdf)Loading...