Groot winkelaanbod in Amby

Het centrum van de volkswijk Amby in Maastricht is het decor voor een ingrijpende reconstructie om te komen tot een volledig geïntegreerd multifunctioneel hart van de wijk. Amby is van oorsprong een zelfstandig dorp, met een geheel eigen karakter, waar bewoners erg gericht zijn op het zelfstandige karakter. Om de uitbreiding van een supermarkt mogelijk te maken werd door de gemeente een totale reconstructie als kader gesteld.
Nieuwe hart
Om dit te realiseren zijn alle retailfuncties gekocht en binnen een nieuwe structuur opnieuw geïntegreerd. Het totale programma omvat 3500 m² winkels, 65 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Het nieuwe gebied is functioneel goed geïntegreerd met de woonwijk.
Qua ontsluiting is er een groene verbindingszone voor fietsers en voetgangers ontstaan.
opdrachtgever
Assen Green Development
project
projectmanagement van initiatief tot en met oplevering
omvang
nieuwbouw 3500 m² winkels, 31 appartementen, parkeergarage
architect
Boosten Rats Maastricht
Winkelen & wonen
Er is voldoende parkeerruimte voor de winkels en er zijn parkeergarages voor de bewoners. Het winkelaanbod is groot en gevarieerd.
Kenmerkend is het grote nieuwe woningaanbod, dat voor een groot deel is gericht op senioren.
 

Loading...