Nieuw winkelcentrum Koedijkslanden in uitvoering

Winkelcentrum Koedijkslanden wordt het hart van de gelijknamige jaren ’60 wijk in Meppel. Het winkelcentrum is tot de jaren ’90 meegegroeid met de wijk: van winkelstrip tot een naar binnen gekeerd, overdekt centrum met passage. Door de ontwikkelingen in de winkelmarkt in de afgelopen decennia is er een situatie ontstaan die vraagt om een grondige herontwikkeling. Het centrum is aan groot onderhoud toe, het concept is gedateerd en het aanbod sluit niet volledig aan op de behoeften van klanten en de omvang van het marktgebied. Een situatie die vergelijkbaar is met tal van wijkwinkelcentra in Nederland. 
Herontwikkeling
De vraag naar de herontwikkeling van het winkelcentrum kwam gelijktijdig met de vraag naar een andere visie op het organiseren van welzijn en zorg in de wijk. Stichting Woonconcept werd bereid gevonden fors te investeren in de wijk door 63 sociale huurwoningen boven de nieuwe winkelruimten toe te voegen. Al deze initiatieven zijn samengevoegd tot één project. FAME is verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van een nieuw concept: het wijkwinkelcentrum wordt het hart van een nieuw en toekomstgericht wijkservicegebied.
Er ontstaat een volledig nieuw ingericht openbaar gebied met een winkelstraat, een centraal plein en ruim 250 parkeerplaatsen. Direct naast het plangebied ontwikkelt Stichting Woonconcept een gebouw voor wonen met zorg en een wijkservicepunt. Beide ontwikkelingen sluiten op elkaar aan.
De huidige winkels
Het huidige winkelcentrum is aan groot onderhoud toe, het concept is gedateerd en het aanbod sluit niet volledig aan op de behoeften van klanten en de omvang van het marktgebied. Momenteel bestaat het winkelcentrum uit circa 2.600m2 winkelruimte, waarvan de Jumbo ruim de helft huurt. De overige dagwinkels zijn naar binnen gekeerd. Een situatie die vergelijkbaar is met tal van wijkwinkelcentra in Nederland met een vergelijkbare omvang. 
De nieuwe stedenbouwkundige visie
Het uitgangspunt voor de visie is niet de bebouwing, maar juist het openbaar gebied als hart en ontmoetingsplek van de wijk en het winkelcentrum. Er is uitgegaan van een aantal kernwaarden voor het gebied, zoals sociale en functionele veiligheid, compactheid en gescheiden logistieke stromen. Met deze kernwaarden is een zo optimaal mogelijk model ontwikkeld binnen de gebruikelijke beperkingen. Alles komt samen op het plein als hart van de wijk. Het plein maakt de centrale verbinding met zowel de winkels als de maatschappelijke voorzieningen. Een deel van het oude winkelcentrum wordt gesloopt. Op de plek van de oude passage komen appartementen, gericht op de Rembrandtlaan. De bestaande winkels worden ‘omgedraaid’, zodat er een naar buiten gekeerde winkelstrip ontstaat als uitloper van het plein. Het gehele bestaande deel van het winkelcentrum wordt ‘ingepakt’ zodat het met een nieuw uiterlijk één geheel vormt met de nieuwbouw.
De nieuwe winkels
Het winkelconcept is gebaseerd op een visie met twee supermarkten (full service en discount) in een dominante rol, aangevuld met dagwinkels van voornamelijk lokale ondernemers. Er wordt binnen de ruimtelijke mogelijkheden en in relatie tot de eigendomsverhoudingen in goed overleg met de eigenaren/ondernemers gestreefd naar een zo optimaal mogelijk haltermodel. Hierbij bevinden de dagwinkels die het meest gebaat zijn bij ‘loop’, zich tussen de twee grote supermarkten. Er kan in het gehele winkelgebied worden geparkeerd. 

Start bouw fase 1: oktober 2014
Start bouw fase 2 en 3: november 2015
Oplevering totaal: eind 2016
Wonen en winkelen aan een plein
Upgrading bestaande winkelstrip
Wonen en winkelen aan een plein
Upgrading bestaande winkelstrip
Impressie nieuw plein als hart van de wijk
opdrachtgever
De Hoge Dennen Holding B.V.
project
renovatie en nieuwbouw van het wijkwinkelcentrum Koedijkslanden
omvang
4.750 m2 winkelruimte en 63 huurwoningen
planontwikkeling
Arno Hoogeveen
projectmanagement
Berné Vulkers
directievoering
Wouter Dieters
architect
Coen Koenders
 

Loading...