Koedijkslanden: van winkelcentrum naar woonservice gebied

Wat in 2004 begon als een initiatief voor het opknappen van het verouderde winkelcentrum in Koedijkslanden in Meppel, resulteerde op 1 mei jongstleden in de feestelijke opening van een gecoördineerd en samenhangend aanbod van wonen, winkels, ontmoeten, zorg en dienstverlening.
Het kan soms raar lopen. Meestal hoor je dat projecten in het kader van de haalbaarheid compacter en minder ambitieus worden. In Meppel was juist een forse ambitiesprong cruciaal voor de haalbaarheid. FAME Planontwikkeling maakt in 2004 op initiatief van belegger De Hoge Dennen de eerste studies om het sterk verouderde winkelcentrum een flinke opknapbeurt te geven, inclusief een uitbreiding van de supermarkt en het aantal parkeerplaatsen. Volgens corporatie Woonconcept, die veel woningen bezit in de wijk, speelde er echter veel meer. Een gezamenlijk initiatief was geboren, met een volstrekt ander perspectief en ambitieniveau. 

Door ingrijpende veranderingen in demografie, waarbij het aantal ouderen en mensen met een ondersteuningsvraag de snelst groeiende groep is, ontstaat een verschuiving in de woon- en leefbehoeften van de inwoners. In samenspraak met de gemeente Meppel werd een geïntegreerde visie voor wonen, winkelen, ontmoeten, zorg en diensten geformuleerd. FAME, De Hoge Dennen, Woonconcept en gemeente Meppel vormden vanaf dat moment ook het formele kernteam om die ambitie waar te maken, met een gemeenschappelijke visie als vertrekpunt, maar met voor iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheid.
Voor FAME en De Hoge Dennen betekende dat de fysieke ontwikkeling van 65 woningen, een nieuw winkelcentrum en de herinrichting van het openbaar gebied. De woningen worden verhuurd binnen de sociale huur en zijn allemaal rolstoel toe- en doorgankelijk. Het nieuwe winkelcentrum krijgt twee moderne grote supermarkten, aangevuld met dagwinkels en horeca. Een sterk punt hierbij moet zijn, dat het vooral plaatselijke ondernemers zijn die de identiteit van het nieuwe centrum versterken. Het openbaar gebied is ingericht op toegankelijkheid en ontmoeting, waarbij vanuit het nieuwe welzijnscentrum gecoördineerde activiteiten plaatsvinden.

Lees hier het interview met de achtenzeventigjarige Elly Kollen-Hoevenberg en de drieëntachtigjarige Hans Zegeling. 
Ze verhuisden vanuit hun oude woning in Koedijkslanden, ieder om hun eigen reden, naar een nieuwe woning in het plan.

Dit artikel is ook gepubliceerd in FAME Magazine 2017

 
 

Loading...