Presentatie en rondleiding woonzorglocatie

Op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli 2022 organiseert HevoFame in samenwerking met zorgorganisatie Careaz een presentatie en rondleiding in het nieuw gerealiseerde woongebouw Antoniushove, met ruim honderd appartementen voor mensen met een intensieve zorgvraag (Wet langdurige zorg, ZZP 4 en hoger).

Presentatie en rondleiding

Wij zijn blij dat wij na twee jaar coronamaatregelen weer de mogelijkheid hebben geïnteresseerden uit te nodigen op onze rondleidingen. Voordat het nieuwe woongebouw in september 2022 in gebruik wordt genomen, zetten wij de deuren open voor zorgorganisaties, woningcorporaties en beleggers. In de presentatie, die we ter plaatse houden, geven we een volledig inzicht in de uitdagingen en de oplossingsrichtingen die ten grondslag liggen aan de organisatie en werkwijze voor zorg, het huisvestingsconcept en de onderliggende financiële criteria voor een toekomstgerichte integrale businesscase. Wij nodigen u dan ook van harte uit hierbij aanwezig te zijn!

Bewoners van Antoniushove kunnen gewoon mee blijven doen!

De basisgedachte achter het geïntegreerde woonconcept is de overtuiging dat mensen, ook als er een intensieve zorg- en ondersteuningsvraag is, gewoon mee moeten kunnen blijven doen. Onder het motto ‘van verblijf naar wonen’ is aan die gedachte op alle niveaus van het totaalconcept betekenis gegeven. Het concept van zorg en ondersteuning is ingericht op een individuele benadering van bewoners en hun netwerk. Het traditionele verpleeghuis is getransformeerd tot een fraaie woonbuurt in het centrum van Lichtenvoorde en iedere bewoner heeft de beschikking over een volwaardig tweekamerappartement. De woningen zijn zodanig geclusterd dat bewoners zo veel mogelijk op eigen gelegenheid hun woning kunnen verlaten om anderen te ontmoeten in nabij gelegen zitjes, in een buurtkamer, op het buurtplein of in het beschutte stadspark. Het concept is volledig voorbereid op een financiële en contractuele scheiding van wonen en zorg. Er is gekozen voor een gedifferentieerd concept van ontmoeten, welzijn en dienstverlening, waarbij het buurtplein dé ontmoetingsfunctie faciliteert met het dorp.

Programma

We organiseren op dinsdag 5 juli en donderdag 7 juli in totaal vier dagdelen rondleidingen. Het ochtenddeel is van 09:30 tot 12:00 uur, inclusief een broodje voor de lunch. Het middagdeel is van 13:30 tot 16:00 uur, inclusief een hapje en een drankje ter afsluiting van de middag.

Aanmelden

De rondleidingen die wij organiseren zijn doorgaans druk bezocht. We nodigen per organisatie maximaal twee personen uit. Als u geïnteresseerd bent, kunt zich opgeven onder vermelding van:

naam, organisatie, functie, contactgegevens;
< > datum en dagdeel van uw 1e voorkeur
naar lsiebers@famegroep.nl

Wij verzoeken u dit uiterlijk voor 13 mei 2022 te doen. U ontvangt begin juni een bevestiging met nadere informatie over het programma van de dag.

Wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

Ingrid Wolbert, bestuurder Careaz           
Henk Vonk, directeur HevoFame          

 

Loading...