Van wijkwinkelcentrum naar een wijkservicecentrum

De toekomst van veel wijkwinkelcentra en stadsdeelcentra staat op het spel. Niet alle wijkwinkelcentra zoals we die nu kennen kunnen in de toekomst blijven bestaan. De functie van de wijk en haar vertrouwde wijkwinkelcentrum is aan het veranderen.
corbino platteland9
Veranderingen
Door meerdere veranderingen is er een tijd aangebroken van verandering voor veel wijkwinkelcentra. Dit is uiteraard een enorme (her)ontwikkelingsopgave. De belangrijkste drie veranderingen zijn ten eerste de economische crisis, daarnaast het steeds meer kopen van consumenten via internet en ten slotte ook de vergrijzing, een belangrijke demografische ontwikkeling die in veel dorpen en wijken speelt.
Het zijn deze veranderingen die de nieuwe functie van een wijkcentrum in gang zetten. In de visie van HevoFame zijn de wijkwinkelcentra die zich kunnen aanpassen naar deze nieuwe functie in de wijk de winnaars van nu en van de toekomst. Deze centra veranderen van wijkwinkelcentrum naar wijkservicecentrum.
Bij elkaar brengen van partijen
De stap van een wijkwinkelcentrum naar een wijkservicecentrum kan makkelijk gemaakt worden door partijen bij elkaar te brengen. We zullen elkaar moeten vinden. Door gezamenlijk een visie te formuleren komen gemeenten, wooncorporaties, zorgorganisaties en winkelbeleggers bij elkaar. Dit vraagt een proactieve houding. Het is van belang tijdig de juiste keuze te maken om zo de aansluiting met de kansrijke winkelcentra niet te verliezen.

Toekomst
Een wijkservicecentrum kent, naast een prima invulling van supermarkten en meerdere dagwinkels,  nog een fundament waarop dit wijkservicecentrum kan rusten in de komende decennia. Een invulling die zijn diversiteit kent in wonen, welzijn en winkels. Voorbeelden hiervan zijn een apotheek, een huisartsenpost en een fysiotherapeut, of winkels met kortlopende huurcontracten, maar het kunnen ook ondersteunende ruimten zijn ten behoeve van de wijk, zoals een klein buurtcentrum met een openbaar toilet. Dit vraagt een strategische visie die in eerste instantie leidt tot een conceptontwikkeling en uiteindelijk resulteert in een ontwikkelstrategie. HevoFame brengt eerder genoemde partijen samen in een toekomstbestendig wijkservicecentrum.

Loading...