Concepten

HevoFame is gespecialiseerd in het ontwikkelen van integrale woonconcepten voor kwetsbare doelgroepen als alternatief voor de traditionele verpleeg- en verzorgingshuizen (wonen, ontmoeten, welzijn, dienstverlening, zorg). Dit gebeurt veel al in de context van herontwikkeling van bestaande gebouwen of binnen de structuur van wijken en dorpen. In relatie tot de herstructurering van wijken en winkels heeft HevoFame veel ervaring in het combineren van meerdere functies in één ontwikkeling.


Herontwikkeling bestaande gebouwen
 Kleinschalig Beschermd Wonen
 Wonen met een Plus
 Wonen boven winkels
 Grondgebonden woningen
 Villa’s

Loading...