Wonen aan pleintje in de Eikenhorst

De basis van de woonvorm is een zelfstandig appartement van circa 45 m², met een woonkamer, badkamer, slaapkamer en keukenblok. Omdat mensen met dementie en mensen met een fysieke beperking méér nodig hebben dan alleen een zelfstandige woning bestaat het woonprogramma ook uit ‘sociaal gebied’. 
De buurtkamer
Open karakter door venster naar algemene ruimte
Gezamelijke open keuken met eetgelegenheid
Sfeervolle ontmoetingsplekken met verschillende thema's
Van verblijf naar wonen
FAME heeft in een nauwe samenwerking met verschillende disciplines binnen de ZZG zorggroep de verschillende  facetten van het geïntegreerde concept van wonen, ontmoeten, zorg en dienstverlening voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag uitontwikkeld. Een van de inmiddels gerealiseerde projecten is woonzorgcentrum Eikenhorst op Park Dekkerswald, tussen Nijmegen en Groesbeek. Dit nieuwe woongebouw is sinds maart 2012 bewoond. 
Het voormalig instellingsterrein van 28 hectare is door  ZZG zorggroep en de gemeente Groesbeek in samenwerking met FAME Planontwikkeling getransformeerd tot een multifunctioneel woon-, werk- en verblijfsgebied. Eikenhorst maakt onderdeel uit van een woonpark met diverse beschermde en beschutte woonvormen. 

Scheiden van wonen en zorg  
Eikenhorst is ontwikkeld als een beschermde woonvorm en is een volwaardig alternatief voor het traditionele verpleeghuis. Het woongebouw bevat in totaal 71 woningen. 32 appartementen worden bewoond door mensen met dementie en 39 appartementen door mensen met een intensieve somatische ondersteuningsvraag. 
Zo gewoon mogelijk wonen
Een van de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van dit concept is dat de omslag van 'verblijf in een zorginstelling’ naar ‘zo gewoon mogelijk wonen’ moet worden gemaakt. Ten eerste om mogelijk te maken dat de huidige en toekomstige bewoners hun leven kunnen blijven leven zoals ze dit gewend waren voordat ze gezondheidsproblemen kregen. Ten tweede om volledig te zijn voorbereid op de financiële en contractuele scheiding van wonen en zorg, ook voor mensen met een intensieve zorgvraag. 

Woonpleintje
De basis van de woonvorm is een zelfstandig appartement van circa 45 m², met een woonkamer, badkamer, slaapkamer en keukenblok. Omdat mensen met dementie en mensen met een fysieke beperking méér nodig hebben dan alleen een zelfstandige woning bestaat het woonprogramma ook uit ‘sociaal gebied’. Dit is bij voorkeur ingericht in verschillende stijlen en sferen, waar mensen kunnen lopen, zitten en elkaar spontaan kunnen ontmoeten. Ook is er een buurtkamer waar wordt gekookt en gegeten. Al deze ruimtes bij elkaar vormen het woondomein van een bewoner. De appartementen zijn in groepjes van 8 tot 10 gesitueerd rondom een ‘woonpleintje’ en hebben een directe relatie met de buurtkamer.

Zowel bij het wonen als bij het verlenen van zorg en ondersteuning is het behoud van de eigen regie en de eigen manier van leven een belangrijk vertrekpunt. Dit betekent dat de bewoners in hun eigen appartement wonen, dit ook door medewerkers wordt ondersteund en als privédomein wordt gezien. Daarnaast is ook veiligheid een belangrijke basis, met 24-uurs aanwezigheid van professionele zorgmedewerkers en 24-uurs toezicht. Het gebouw heeft goede zichtlijnen, er zijn geen lange rechte gangen en in elke ruimte komt daglicht.
opdrachtgever
ZZG zorggroep
project
nieuwbouw beschermd wonen
omvang
32 appartementen voor mensen met dementie en 39 appartementen voor mensen met een somatische zorgvraag
planontwikkeling
Ton ten Brinke en Gerrit van der Pol
bouwmanagement en directievoering
Jan Klijn
architect
Clevis Kleinjans Architecten
fotografie
Pim Geerts, Dick Holthuis en Corb!no
 

Loading...