Mariëndaal getransformeerd

FAME Planontwikkeling heeft in opdracht van ZZG zorggroep de integrale concept- en planontwikkeling tot en met realisatie verzorgd. Het project maakt onderdeel uit van een reconstructie-opgave in het centrum van Groesbeek. Het voormalig traditioneel verzorgingshuis wordt door nieuwbouw getransformeerd in twee nieuwe woonconcepten, verzorgd wonen en kleinschalig beschermd wonen.
Centrale hal als ontmoetingsplek
Woonkamer met open slaapkamer
Doorkijkje naar de gezamenlijke buurtkamer
Themahoekje bioscoop
Gezamenlijke buurtkamer
Gallerijen met veel licht en heldere kleuren
Een eigen thuis
Verzorgd wonen
Het verzorgd wonen biedt een comfortabel veilige woning met voldoende (georganiseerde) mogelijkheden en ruimten voor sociale contacten en activiteiten in de directe woonomgeving. De benodigde dienstverlening en 24 uurs zorg worden aan huis geleverd. Er is een contractuele financiële scheiding tussen wonen en zorg, maar er wordt een integraal pakket van wonen, welzijn, diensten, ontmoeten en zorg geboden aan mensen voor wie dit noodzakelijk is om zelfstandig te kunnen wonen.

De eigen woning
Anders dan bij het groepswonen heeft men hier niet een eigen zit-slaapkamer, maar een eigen (klein) appartement. Dit om de herkenbaarheid te vergroten. De eigen meubels kunnen (deels) worden  meegenomen, het bed staat in de slaapkamer en het sanitair is alleen voor eigen gebruik. Men kan zich hier terugtrekken en bezoek ontvangen, omringd door dat wat dierbaar is en waarmee de eigenheid nog steeds wordt vertegenwoordigd.
Het plein
Vanuit het keukenraam kijkt de bewoner uit op de algemene ruimte, het zogenaamde plein. Bij het verlaten van het appartement komt de bewoner hierop uit. Het is een veilige comfortabele omgeving met verschillende sferen en belevingen, zoals een boom, een bankje, een bibliotheek, een bioscoop maar ook een hoekje waar wordt gewassen en gestreken en timmerklusjes worden gedaan. De bewoner kan zich vrij bewegen over het plein en kan zo op zoek naar de plek waar hij/zij zich qua sfeer op dat moment het beste thuis voelt.

 
opdrachtgever
Vestia en ZZG zorggroep
project
nieuwbouw woonservicezone
omvang
32 sociale huurappartementen voor kleinschalige psychogeriatische zorg, 39 sociale drie kamer appartementen, 49 huurappartementen voor mensen met een zorgindicatie en 13 ruime 3/4 kamer appartementen
planontwikkeling
Ton ten Brinke en Gerrit van der Pol
bouwmanagement en directievoering
Jan Klijn
architect
Clevis Kleinjans Architecten
fotografie
Pim Geerts, Beeldopbouw
 

Loading...